Aktualności Inwestycje

Katarzyna kończy drążenie tunelu na Dolnym Śląsku 

Kończy się drążenie tunelu kolejowego nieopodal Trzcińska na linii Wrocław – Jelenia Góra. Sprawna realizacja robót jest możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, maszyny “TEM”. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta ok. 130 mln zł, finansowana jest ze środków budżetowych i z dokapitalizowania. Projekt ma na celu zwiększyć przepustowość tunelu, zapewniając możliwość równoczesnego przejazdu pociągów po dwóch torach. 

Fot. PKP PLK

Do wydrążenia pozostało już ok. 30 m z liczącego ok. 300 m obiektu. Roboty idą sprawnie dzięki maszynie, której nadano imię Katarzyna, w nawiązaniu do patronki kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Urządzenie waży 120 ton i mierzy ok. 22,3 m. Dzięki technologii „tunel w tunelu” możliwe jest skuwanie materiału skalnego – poszerzenie obiektu do wymaganych rozmiarów – i „natryskiwanie” betonu na ściany. Obudowa urządzenia tworzy przestrzeń umożliwiającą bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego bez dodatkowych osłon toru, co w efekcie do minimum ogranicza zmiany w komunikacji w czasie realizowanych prac. W ciągu doby maszyna usuwa urobek z odcinka ok. 2 m.

Inwestycja zwiększy możliwości kolei na Dolnym Śląsku. Przebudowa obejmuje gruntowne odnowienie i wzmocnienie ok. 300 m tunelu na trasie między Wrocławiem a Jelenią Górą. Obiekt zostanie poszerzony z obecnych ok. 8,3 m do ponad 11 m. Możliwe będą równoczesne przejazdy pociągów po obu torach, co obecnie nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Rozebrana będzie kamienna obudowa obiektu, którą zastąpi mocniejsza żelbetowa konstrukcja. Wyremontowane zostaną ściany oporowe wraz z odwodnieniem. Sprawny ruch kolejowy na lata zapewnią nowe tory i sieć trakcyjna.

– Tworzymy coraz bardziej konkurencyjną kolej – nie tylko sprawną i bezpieczną, ale także nowoczesną. Widać to po skali realizowanych inwestycji oraz po sposobie prowadzenia prac. Tunel w Trzcińsku, gdzie likwidowane jest „wąskie gardło” na ważnej trasie Wrocław – Jelenia Góra, przebudowywany jest z wykorzystaniem maszyny „TEM”, która pozwala na dobrą jakość prac, przy możliwie maksymalnym utrzymaniu przejezdności linii w czasie wykonywanych robót – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Sprawna sieć kolejowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sukcesywnie tworzą coraz sprawniejszą sieć kolejową, czego przykładem jest tunel w Trzcińsku. Poszerzony i wzmocniony obiekt pozwoli na lepszą organizację ruchu – umożliwi równoczesne wykorzystanie obu torów. Z myślą o zminimalizowaniu koniecznych zmiany dla podróżnych, zdecydowaliśmy się pracować w nowatorskiej technologii, która nie była dotąd stosowana na polskiej kolei w ten sposób – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Realizacja inwestycji – przy utrzymaniu ruchu pociągów – wymaga szczególnych procedur bezpieczeństwa. Na placu budowy przygotowano dodatkowe wygrodzenia i sygnalizację, wybudowano tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy z dróżnikiem. Dla sprawnego wywozu urobku z tunelu wyznaczono drogi technologiczne. Prace są na bieżąco kontrolowane.

Dodaj komentarz