Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Przy okazji należy pamiętać, żeby wdrożyć odpowiedni sposób weryfikowania tożsamości uczestników i zapewnić niezakłócony przebieg posiedzenia uniemożliwiający udział lub dostęp osobom nieupoważnionym. Należy także przeszkolić uczestników posiedzenia z zasad odbywania obrad, żeby nie padli ofiarą phishingu lub nie spowodowali awarii programu. Jeżeli posiedzenie miałoby być nagrywane, konieczne jest uzasadnienie dla takiego działania, a ponadto powinni się na to zgodzić wszyscy uczestnicy, gdyż może to stanowić naruszenie zasady minimalizacji zakresu przetwarzanych danych.

Natomiast w odniesieniu do oprogramowania przepisy nie określają żadnych konkretnych wymogów. Powinno ono jednak zapewniać odpowiednią poufność obrad oraz prawidłowość głosowania i interakcji między uczestnikami.

Zespół Kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji. Z uwagi na obecną sytuację, kontakt ze specjalistami możliwy jest zdalnie:

lub na adres kancelaria@piszcz.pl.

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Członkowie Polskiej Izby Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei