Inwestycje Przewozy towarowe Raport z Polski

Kto zaprojektuje i wykona prace na liniach prowadzących do przejścia granicznego Medyka-Mostiska II?

PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach Hurko-Krówniki. Szacowany koszt prac to ponad 26 mln zł. Przebudowane zostaną tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne oraz przejazd kolejowo-drogowy. Finasowanie zadania zapewnia budżet państwa. To kolejna inwestycja PLK w rejonie przejścia granicznego.

Fot. Janusz Klimek / PKP PLK

Inwestycja znacznie poprawi dostępność przejścia granicznego Medyka-Mostiska II i rozwinie współpracę gospodarczą w regionie. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa w obsłudze towarów.

Linie kolejowe HurkoKrówniki 120 i 123 (szerokotorowa) są trasami dojazdowymi do bocznicy, zapewniającej spedycję krajową i międzynarodową wraz z przeładunkiem i magazynowaniem wyrobów hutniczych, rud żelaza, węgla, kruszyw, towarów sypkich i przemysłowych w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Inwestycja w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą zakłada wymianę blisko 19 km torów między stacjami Hurko i Krówniki oraz 9 rozjazdów. Przewidziano remont 5 obiektów inżynieryjnych: wiaduktu i 4 przepustów. Podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym.

Roboty na HurkoKrówniki planowane są w latach 2022 – 2023. Szacunkowa wartość zamówienia, to ponad 26 mln zł netto. Projekt jest finansowany z budżetu państwa.

Zadanie: Prace na liniach kolejowych nr 120 i 123 HurkoKrówniki realizowane jest w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka – Mościska II”.

PLK zwiększają efektywność transportu transgranicznego na Podkarpaciu

W latach 2016-2020 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ponad 64 mln zł na modernizacje przejścia kolejowego w Medyce. Zapewnione są efektywniejsze i bezpieczniejsze przewozy towarowe. Wykonano roboty na torach szerokich, na które przyjmowane są pociągi z Ukrainy. Prace objęły wymianę 17 km torów, 62 rozjazdów oraz sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawiono stan linii do terminali przeładunkowych, m.in. bocznicy CTL Północ Chełm – Hala w Medyce; terminalu PKP CARGO Connect Centrum Obsługi Granicznej w Medyce, terminalu Rozlewni Paliw Orlen w Żurawicy.

Dodaj komentarz