Inwestycje Przewozy towarowe Raport z Polski

Kto zaprojektuje i wykona prace na liniach prowadzących do przejścia granicznego Medyka-Mostiska II?

PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach Hurko-Krówniki. Szacowany koszt prac to ponad 26 mln zł. Przebudowane zostaną tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne oraz przejazd kolejowo-drogowy. Finasowanie zadania zapewnia budżet państwa. To kolejna inwestycja PLK w rejonie przejścia granicznego.

Fot. Janusz Klimek / PKP PLK

Inwestycja znacznie poprawi dostępność przejścia granicznego Medyka-Mostiska II i rozwinie współpracę gospodarczą w regionie. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa w obsłudze towarów.

Linie kolejowe Hurko – Krówniki 120 i 123 (szerokotorowa) są trasami dojazdowymi do bocznicy, zapewniającej spedycję krajową i międzynarodową wraz z przeładunkiem i magazynowaniem wyrobów hutniczych, rud żelaza, węgla, kruszyw, towarów sypkich i przemysłowych w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Inwestycja w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą zakłada wymianę blisko 19 km torów między stacjami Hurko i Krówniki oraz 9 rozjazdów. Przewidziano remont 5 obiektów inżynieryjnych: wiaduktu i 4 przepustów. Podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym.

Czytaj dalej >