Inwestycje

LCS w Szastarce stoi na straży bezpieczeństwa na linii Stalowa Wola – Lublin

Na trasie kolejowej Lublin – Stalowa Wola o bezpieczeństwo podróżnych dba nowe Lokalne Centrum Sterowania w Szastarce. Pod kontrolą komputerowych urządzeń i zdalnego systemu łączności przejechało dotąd ponad 2 tys. pociągów, m.in. składów towarowych, kursujących między Lubelszczyzną a Podkarpaciem. Obiekt funkcjonuje dzięki zrealizowanej przez PKP PLK inwestycji wartej 447 mln zł, realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

PKP PLK w ramach modernizacji linii kolejowych, dba nie tylko o usprawnienie przejazdów, ale także o wzrost poziomu bezpieczeństwa.Równolegle z budową nowych torów montowane są nowoczesne systemy sterowania, które zapewniają m.in. sprawny przejazd większej liczby pociągów.

Na trasie Lublin – Stalowa Wola Rozwadów sprawne prowadzenie ruchu pociągów umożliwiają komputerowe urządzenia. Nowoczesne systemy komputerowe zastąpiły układy przekaźnikowe oraz mechaniczne. Lokalne Centrum Sterowania w Szastarce od stycznia br. nadzoruje ruch na odcinku Kraśnik – Szastarka – Rzeczyca. Dyżurni ruchu w Szastarce śledzą pociągi na monitorach. Urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających pociągów. Dzięki kamerom kolejarze mają stały podgląd na przejazdy kolejowo-drogowe.

Lokalne Centrum Sterowania obejmuje nie tylko Szastarkę, ale też stację Kraśnik i Rzeczyca oraz przystanki osobowe Sulów, Polichna Kraśnicka, Rzeczyca-Kolonia. Modernizacja i rozbudowa obiektu w Szastarce oraz budowa urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Kraśnik – Rzeczyca zostały przeprowadzone w latach 2018-2019.

Czytaj dalej >