Inwestycje

LCS w Szastarce stoi na straży bezpieczeństwa na linii Stalowa Wola – Lublin

Na trasie kolejowej LublinStalowa Wola o bezpieczeństwo podróżnych dba nowe Lokalne Centrum Sterowania w Szastarce. Pod kontrolą komputerowych urządzeń i zdalnego systemu łączności przejechało dotąd ponad 2 tys. pociągów, m.in. składów towarowych, kursujących między Lubelszczyzną a Podkarpaciem. Obiekt funkcjonuje dzięki zrealizowanej przez PKP PLK inwestycji wartej 447 mln zł, realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

PKP PLK w ramach modernizacji linii kolejowych, dba nie tylko o usprawnienie przejazdów, ale także o wzrost poziomu bezpieczeństwa.Równolegle z budową nowych torów montowane są nowoczesne systemy sterowania, które zapewniają m.in. sprawny przejazd większej liczby pociągów.

Na trasie LublinStalowa Wola Rozwadów sprawne prowadzenie ruchu pociągów umożliwiają komputerowe urządzenia. Nowoczesne systemy komputerowe zastąpiły układy przekaźnikowe oraz mechaniczne. Lokalne Centrum Sterowania w Szastarce od stycznia br. nadzoruje ruch na odcinku Kraśnik – Szastarka – Rzeczyca. Dyżurni ruchu w Szastarce śledzą pociągi na monitorach. Urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających pociągów. Dzięki kamerom kolejarze mają stały podgląd na przejazdy kolejowo-drogowe.