Polregio

Łódzkie podpisało 8-letni kontrakt z Polregio

Na osiem lat, za 415,7 mln zł – tak przedstawiają się główne liczby kontraktu, który spółka Polregio zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Przewoźnik do 31 grudnia 2028 r. przejedzie w regionie 16.6 mln pockm. Każdego roku średnio 2,1 mln pockm.

Fot. Polregio

Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację przewozów kolejowych świadczonych przez POLREGIO w okresie obowiązywania umowy, czyli od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. wynoszą 415 713 365,08 zł netto.  Rekompensata na pierwszy okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wynikająca z planu finansowego wynosi 57 235 313,91 zł netto zł. Zgodnie z postanowieniami umowy całkowita praca eksploatacyjna planowana (maksymalna) na okres obowiązywania umowy wyniesie 16 566 171,324 pockm, natomiast średnioroczna planowana praca eksploatacyjna wyniesie 2 070 771,415 pockm.

– Województwo Łódzkie to kolejna umowa wieloletnia POLREGIO w tym roku. Umożliwia ona szybkie otwarcie dodatkowych połączeń relacji Łódź FabrycznaWarszawa Wschodnia oraz Łódź Kaliska – Wrocław Główny do granicy województwa łódzkiego. Już teraz myślimy również o wykorzystaniu budowanego w Łodzi tunelu średnicowego. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej samorządów, które są organizatorami regionalnych przewozów kolejowych i w partnerskiej współpracy chcemy dostosowywać ofertę przewozów do aktualnego popytu oraz możliwości – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO.

O współpracy mówił także Marszałek Województwa Łódzkiego.

 – Chcemy, aby jak najwięcej wykluczenia komunikacyjnego wspólnymi siłami w województwie łódzkim zlikwidować. Na tym nam wspólnie zależy. Bardzo zależy nam również na tym, żeby obaj przewoźnicy w województwie łódzkim wykonywali swoją pracę jak najlepiej. Dziękuję wszystkim tym, którzy brali udział w rozmowach i negocjacjach – mówi Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Przewozy objęte umową będą realizowane na następujących trasach:

W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o zwiększeniu sieci połączeń kolejowych przewozy będące przedmiotem umowy mogą zostać rozszerzone o wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na liniach komunikacyjnych (odcinkach linii), w tym w szczególności:

Umowa z Województwem Łódzkim jest dziesiątą wieloletnią umową zawartą przez POLREGIO w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z Województwem Małopolskim, Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim, Podkarpackim, Lubelskim, Lubuskim, Opolskim, Świętokrzyskim a w 2019 roku – z Województwem Śląskim. W celu zapewnienia kontynuacji przewozów, samorządy powinny podpisać umowy PSC (ang. Public Service Contract) najpóźniej do 12 grudnia 2020 roku.

Dodaj komentarz