Przewozy towarowe

Mniej ładunków masowych, więcej kontenerów – I kwartał 2020 r. w przewozach towarowych

Od stycznia do końca marca 2020 r. koleją przewieziono 54,3 mln ton ładunków. Wynik ten jest niższy niż w roku ubiegłym, jednak nie wszystkie grupy towarów zanotowały spadki. W zestawieniu z ostatnim kwartałem minionego roku, pociągami wożono mniej ładunków masowych, wzrosła za to masa grup takich jak metale, wyroby metalowe gotowe czy chemikalia i produkty chemiczne oraz towary nieidentyfikowalne, a także większości grup związanych z produktami przetworzonymi.

Przewoźnicy kolejowi w I kwartale  2019 r. przetransportowali 54,3 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,6% w porównaniu z I kwartałem 2019 r.  Praca przewozowa kształtowała się na poziomie 12,5 mld tonokilometrów (spadek o 12,5% licząc rok do roku). Wartości tych dwóch podstawowych parametrów były niższe odpowiednio o 5,8 mln ton oraz 1,8 mld tonokilometrów.