Analizy

Mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych. UTK przedstawił raport

– Rok 2019 był najbezpieczniejszym w transporcie kolejowym odkąd Prezes Urzędu Transportu Kolejowego gromadzi dane w tym zakresie – poinformował UTK. Miernik wypadków uplasował się na poziomie 2,08, co daje wynik mniejszy w stosunku do roku 2018 o 13 proc. Spadła także liczba wypadków (-13 proc.).

Opublikowane przez UTKSprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2019 r.” przedstawia pełny obraz bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce w zeszłym roku. Dane w publikacji potwierdzają, że kolej jest coraz bardziej bezpiecznym środkiem transportu. Najlepszym dowodem jest z roku na rok zmniejszający się miernik wypadków.

W 2019 r. na sieci kolejowej odnotowano 525 wypadków. Oznacza to spadek o 82 w stosunku do 2018 r. Najbardziej zmniejszyła się liczba wypadków z udziałem osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych (o 63) oraz zdarzeń na przejazdach kolejowych (o 16).

– Mniejsza wypadkowość na kolei jest powodem do optymizmu. Zawdzięczamy to wspólnym działaniom wszystkich podmiotów operujących na tym rynku. Jestem przekonany, że także jednym z elementów mających na to wpływ są prowadzone działania edukacyjne – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

O 17 proc. zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych, a o 42 liczba osób ciężko rannych. Niestety niepokoić może rosnąca liczba odnotowywanych samobójstw i prób samobójczych Ponad 3/4 groźnych zdarzeń na kolei stanowią wypadki z udziałem strony trzeciej.