Inwestycje Wydarzenia

Na Regalicy w Szczecinie powstanie nowy most kolejowy

Na Regalicy w Szczecinie, na trasie Szczecin – Wrocław, powstanie nowy most kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały porozumienie związane z realizacją inwestycji.

– Budowa mostu na Regalicy w Szczecinie to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, przyjaznej pasażerom i bezpiecznej infrastruktury kolejowej w województwie zachodniopomorskim. Łączymy Polskę dzięki wspólnej inwestycji Wód Polskich i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Mam nadzieję, że zachęci to mieszkańców Pomorza Zachodniego do jeszcze częstszego korzystania z usług polskich kolei – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

 

Inwestycja zakłada wyłączenie z eksploatacji starego mostu i prowadzenie ruchu po nowym, dwutorowym moście. Przeprawa, spełniająca obecne wymagania żeglugi, zostanie wybudowana obok dotychczasowej konstrukcji.

– To niezwykle istotna inwestycja realizowana przez Wody Polskie i PKP PLK, ponieważ poprawi bezpieczeństwo żeglugi i usprawni akcje lodołamania. Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok w kierunku jej realizacji – powiedział Marek Gróbarczyk sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

 

Pociągi będą przejeżdżały po nowym moście sprawniej. Możliwe będzie kursowanie większej liczby składów. Zwiększy się atrakcyjność podróży oraz przewozu towarów na ważnej kolejowej trasie tzw. Nadodrzance, łączącej Szczecin z Wrocławiem. Sprawniejsza będzie obsługa pociągów regionalnych i aglomeracyjnych na stacji Szczecin Podjuchy.

– Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Wodami Polskimi przyniesie korzyści dla transportu kolejowego i żeglugi. Zwiększą się możliwości podróży oraz rozwoju kolei jako ekologicznego środka transportu towarów z południa kraju do portów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Czytaj dalej >