Aktualności

Niemcy walczą z emisją CO2

Fot. materiały nadesłane

Niemiecki rząd wyznaczył sobie ambitne cele na drodze do redukcji emisji dwutlenku węgla. Do 2050 roku nasi zachodni sąsiedzi chcą osiągnąć „neutralność klimatyczną”. Wśród działań, które mają służyć realizacji tego ambitnego planu, znalazła się promocja kolei dalekobieżnej, kosztem połączeń lotniczych.

Przyjęty pakiet ustaw zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i uzyskanie statusu „neutralności klimatycznej” do 2050 r., pojęcie to oznacza zerową emisję netto. Działania te wpisują się w strategię „Czysta planeta dla wszystkich”, przedstawioną 28 listopada 2018 r. przez Komisję Europejską. Ta długoterminowa wizja mówi o działaniach koniecznych do stworzenia dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Za realizację pakietu klimatycznego do 2030 r. odpowiada specjalnie stworzony Gabinet Klimatyczny w skład, którego wchodzi premier i ministrowie odpowiedzialni za resorty ściśle związane z kwestiami klimatycznymi.

Z przedstawionych ścieżek zmierzających do przejścia na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, bardzo interesujące są rozwiązania dotyczące mobilności. Przyjęło się, że w kontekście zmian klimatycznych przoduje temat produkcji energii. Jednak trzeba mieć świadomość, iż w Unii Europejskiej transport odpowiada za jedną czwartą emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych.

Sposobem na dekarbonizację w sferze mobilności, który od nowego roku zamierza wprowadzać niemiecki rząd, jest obniżenie podatku VAT z 19% na 7% na podróże koleją powyżej 50 km.