Aktualności

Niemcy walczą z emisją CO2

Fot. materiały nadesłane

Niemiecki rząd wyznaczył sobie ambitne cele na drodze do redukcji emisji dwutlenku węgla. Do 2050 roku nasi zachodni sąsiedzi chcą osiągnąć „neutralność klimatyczną”. Wśród działań, które mają służyć realizacji tego ambitnego planu, znalazła się promocja kolei dalekobieżnej, kosztem połączeń lotniczych.

Przyjęty pakiet ustaw zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i uzyskanie statusu „neutralności klimatycznej” do 2050 r., pojęcie to oznacza zerową emisję netto. Działania te wpisują się w strategię „Czysta planeta dla wszystkich”, przedstawioną 28 listopada 2018 r. przez Komisję Europejską. Ta długoterminowa wizja mówi o działaniach koniecznych do stworzenia dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Za realizację pakietu klimatycznego do 2030 r. odpowiada specjalnie stworzony Gabinet Klimatyczny w skład, którego wchodzi premier i ministrowie odpowiedzialni za resorty ściśle związane z kwestiami klimatycznymi.

Z przedstawionych ścieżek zmierzających do przejścia na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, bardzo interesujące są rozwiązania dotyczące mobilności. Przyjęło się, że w kontekście zmian klimatycznych przoduje temat produkcji energii. Jednak trzeba mieć świadomość, iż w Unii Europejskiej transport odpowiada za jedną czwartą emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych.

Sposobem na dekarbonizację w sferze mobilności, który od nowego roku zamierza wprowadzać niemiecki rząd, jest obniżenie podatku VAT z 19% na 7% na podróże koleją powyżej 50 km.

Prezes Deutsche Bahn dr Richard Lutz zagwarantował, że obniżka zostanie przekazana klientom 1:1. Przewoźnik ma też zrezygnować z wszelkich innych podwyżek cen, aby atrakcyjne ceny spowodowały większy popyt. W związku ze zmianami niemieckie koleje liczą na 5 milionów nowych pasażerów.

Transport kolejowy ma stać się realną alternatywą dla lotnictwa, ponieważ w 2020 roku ma zostać podniesiony podatek od biletów lotniczych. Pasażerowie muszą przygotować się na większe opłaty zarówno na lotach krajowych, średnio-dystansowych, jak i międzykontynentalnych.

Kolej jest najbardziej ekologicznym sposobem na transport zbiorowy, a teraz argumentem przemawiającym za jej wyborem będzie także cena biletu. Trzeba przyznać, że to nie jedyny atut kolei, bo przecież w odróżnieniu od transportu lotniczego, pasażerowie nie mają problemu z rygorystycznym podejściem do wagi bagażu, dworce w centrum miast eliminują problem długich dojazdów na lotniska, a widoczne w ostatnich latach przyspieszenie na torach realnie skraca czas podróży.

Plany podniesienia konkurencyjności kolei spowodowały, że nie tylko operatorzy lotniczy zaczęli już szacować straty, widoczne jest także zaniepokojenie wśród przewoźników drogowych. Największy niemiecki przewoźnik autokarowy Flixbus zapowiedział, że do 2021 roku zamierza zrezygnować z ponad 100 z ok. 400 świadczonych połączeń.

Śmiałe zamierzenia zapisane w pakiecie klimatycznym zaczynają być wprowadzane systemowo. Dalsze plany podniesienia cen paliw w pewnym stopniu uderzą po kieszeni kierowców, wówczas ich uwagę może także przyciągnąć oferta kolei. Najważniejsze, że to co proekologiczne zaczyna być wreszcie atrakcyjne dla pasażerów. Dzięki temu niemiecka branża kolejowa może być jednym z największych beneficjentów gospodarki neutralnej klimatycznie.