global

O rozwoju europejskiej sieci kolejowej. W Brukseli odbyło się forum Rail Baltica

– Cel jest ambitny, ale realny – mówił podczas forum Rail Baltica Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK S.A. Wydarzenie poświęcone transeuropejskiemu korytarzowi transportowemu odbyło się 5 marca w Brukseli.

W trakcie forum obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów i eksperci branży kolejowej, którzy wymieniali opinie nt. priorytetów rozwoju europejskiej sieci kolejowej w świetle perspektyw finansowych UE na lata 2021-2027 i europejskiego zielonego porozumienia.

Na spotkaniu realizatorzy projektu Rail Baltica przedstawili status i termin realizacji projektu, oraz korzyści dla Europy. Odbyły się dyskusje panelowe: maksymalizacja wartości dodanej Rail Baltica dla Europy, priorytety dla rozwoju transeuropejskiej sieci kolejowej w świetle europejskich perspektyw finansowych 2021–2027 i europejskiego zielonego ładu.