Pasażer

Otwock: PKP PLK modernizują perony i budują bezkolizyjne przejazdy

Fot. PKP PLK

W Otwocku kończy się budowa ostatniego z trzech peronów stacji. W ramach poprawy bezpieczeństwa w mieście powstaną także bezkolizyjne przejazdy przez tory oraz przejścia podziemne. Na jednotorowym odcinku Otwock – ­ Pilawa układany jest drugi tor. Projekt realizowany jest w ramach POIiŚ za ponad 3,5 mld zł.

Na otwockiej stacji gotowe są już konstrukcje nowych szerokich wiat, ławki i gabloty informacyjne. Wykonywane są roboty wykończeniowe m.in. przy montażu tablic informacyjnych, kabli i nagłośnienia. W budowie jest druga część przejścia podziemnego. Będzie można nim przejść od strony ul. Świderskiej na drugą stronę miasta do ul. Warszawskiej. W lutym rozpoczął się montaż wind, które ułatwią dostęp do podciągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Peron zostanie udostępniony podróżnym we wrześniu.

Aktualnie prace prowadzone są na torach od strony ul. Warszawskiej. Montowana jest sieć trakcyjna i rozjazdy od strony Warszawy. Na stacji ułożono ponad 6 km nowych torów.

Ze zmodernizowanych peronów korzystać można od wiosny 2019 r. Wyposażone zostały one w ławki, szerokie wiaty, nowoczesne oświetlenie, informację pasażerską oraz nagłośnienie. Podróże osobom niewidomym i niedowidzącym ułatwiają ścieżki prowadzące. Na perony można się dostać m.in. nowym przejściem podziemnym wyposażonym w pochylnię.

W ramach inwestycji PLK poprawiają bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego w mieście. Budowane są wiadukty przy ul. Orlej i Żeromskiego. Przy ul. Orlej stare konstrukcje zostały zastąpione przez nowe betonowe obiekty. Ułożone są już na nich nowe tory. Wykonawcy pozostały prace związane z siecią trakcyjną i budową drogi.

Przy ul. Żeromskiego nowy wiadukt kolejowy zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn. Takie rozwiązanie usprawni komunikację w mieście. Wykonano już betonowanie podłoża, na którym będzie droga. Pracownicy robią zbrojenia i szalunki ścian obiektu. Następnie będą budowane tory, jezdnia i przejścia dla pieszych. Oddanie wiaduktu do użytku planowane jest na początku 2021 roku.

Latem mieszkańcy Otwocka zyskają przejście pod torami na wysokości ul. Leśnej. Zastąpi ono przejście w poziomie szyn. Gotowa jest już betonowa konstrukcja oraz pochylnie, które pozwolą łatwo dostać się na drugą stronę torów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

W ubiegłym roku kierowcy pojechali już pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Majowej. Zastąpił on przejazd w poziomie szyn. Powstały nowe ronda i chodniki dla pieszych.

W ramach prac likwidowane jest tzw. wąskie gardło z Otwocka w stronę Pilawy. Na trasie o długości 25 kilometrów znajdować się będą dwa tory podstawowe i tory do obsługi pociągów na stacjach.

Wykonano już tu ponad połowę prac i ułożono ok. 40 km toru. Budowana jest sieć trakcyjna, obiekty inżynieryjne oraz montowane są urządzenia sterowania ruchem.

Na tym odcinku wykonawca musi likwidować ponad 70 nieprzewidzianych kolizji z nieujętą na mapach infrastrukturą podziemną. Powoduje to konieczność przekładania m.in. kabli oraz rur gazowych, co dodatkowo zajmuje czas.

Dodaj komentarz