Pasażer

Otwock: PKP PLK modernizują perony i budują bezkolizyjne przejazdy

Fot. PKP PLK

W Otwocku kończy się budowa ostatniego z trzech peronów stacji. W ramach poprawy bezpieczeństwa w mieście powstaną także bezkolizyjne przejazdy przez tory oraz przejścia podziemne. Na jednotorowym odcinku Otwock – ­ Pilawa układany jest drugi tor. Projekt realizowany jest w ramach POIiŚ za ponad 3,5 mld zł.

Na otwockiej stacji gotowe są już konstrukcje nowych szerokich wiat, ławki i gabloty informacyjne. Wykonywane są roboty wykończeniowe m.in. przy montażu tablic informacyjnych, kabli i nagłośnienia. W budowie jest druga część przejścia podziemnego. Będzie można nim przejść od strony ul. Świderskiej na drugą stronę miasta do ul. Warszawskiej. W lutym rozpoczął się montaż wind, które ułatwią dostęp do podciągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Peron zostanie udostępniony podróżnym we wrześniu.

Aktualnie prace prowadzone są na torach od strony ul. Warszawskiej. Montowana jest sieć trakcyjna i rozjazdy od strony Warszawy. Na stacji ułożono ponad 6 km nowych torów.

Ze zmodernizowanych peronów korzystać można od wiosny 2019 r. Wyposażone zostały one w ławki, szerokie wiaty, nowoczesne oświetlenie, informację pasażerską oraz nagłośnienie. Podróże osobom niewidomym i niedowidzącym ułatwiają ścieżki prowadzące. Na perony można się dostać m.in. nowym przejściem podziemnym wyposażonym w pochylnię.