Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP CARGO przedstawiło wyniki finansowe w pierwszym kwartale roku

Grupa PKP CARGO, wiodący operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, w pierwszym kwartale 2023 r. wypracowała 1 564 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost rok do roku o 34,1%.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 135,8% rok do roku, osiągając poziom 359,4 mln zł. Skonsolidowany wynik EBIT z kolei ukształtował się na poziomie 168 mln zł wobec straty EBIT w kwocie 31,5 mln zł rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. zysk netto grupy wyniósł 104,2 mln zł w porównaniu ze stratą w kwocie 47,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupa w pierwszym kwartale 2023 r. przewiozła 23,3 mln ton ładunków, co stanowi spadek o około 2,6 mln ton rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 6 417 mln tkm w porównaniu z 6 550 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W 2023 r. grupa skoncentruje się na rentowności przewozów oraz szukaniu balansu między ceną a wożoną masą towarów w kontekście widocznych oznak spowolnienia gospodarczego

– W pierwszym kwartale 2023 r. osiągnęliśmy korzystne parametry masy towarów i pracy przewozowej, co przełożyło się na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych. Należy jednak zaznaczyć, że rezultaty widoczne w pierwszych trzech miesiącach trwającego roku, to w dużej mierze konsekwencja wysokiego zapotrzebowania na transport węgla z ubiegłego roku. W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na rentowności przewozów oraz szukaniu balansu między ceną a wożoną masą. Nie spodziewamy się odchyleń „in plus” w zakresie masy i pracy przewozowej w perspektywie kolejnych miesięcy roku. Dostrzegamy natomiast symptomy wychładzania się gospodarki, co najprawdopodobniej powodować będzie w 2023 r. presję na wskazane wyżej parametry operacyjne – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO.

 

Transport w podziale na grupy produktowe

Na kształtowanie się parametrów operacyjnych w ramach segmentu przewozu węgla kamiennego, który ze względu na sytuację zewnętrzną traktowany był w pierwszym kwartale 2023 r. priorytetowo, wpływ miał wysoki stan zapasów surowca u kontrahentów grupy. Ponadto, należy wskazać na mniejsze zapotrzebowanie na koks ze strony energetyki – wg raportu Polskich Sieci Energetycznych produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 30 256 GWh i była o 13,6% niższa rok do roku – oraz mniejszy odbiór węgla przez gminy. W rezultacie Grupa w analizowanym okresie przewiozła 11,9 mln ton koksu węgla kamiennego w porównaniu z 12,8 mln ton surowca w pierwszym kwartale 2022 r. Praca przewozowa wyniosła 2 960 mln tkm w porównaniu z 2 375 mln tkm rok wcześniej.

Zmniejszone przewozy kamienia wapiennego do huty w Czechach, spadek przewozów kwarcytu w eksporcie przez porty do Islandii (zmniejszone zapotrzebowanie odbiorcy) oraz zmniejszone przewozy dla jednego z producentów, który zawiesił w lutym produkcję cementu ze względu na jego wysoką cenę, kształtowały parametry operacyjne drugiego pod względem wielkości segmentu – kruszywa i materiałów budowlanych. W efekcie grupa przewiozła 4,4 mln ton surowca wobec 4,6 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 1 196 mln tkm, co oznacza 2,5% wzrost rok do roku.

Dodaj komentarz