Inwestycje Tabor Wydarzenia

PKP Intercity odebrało 40 wagonów typu 111A-30 COMBO [ZDJĘCIA]

Modernizacja ze wsparciem unijnych funduszy

Modernizacja 40 wagonów z prawem opcji na dodatkowe 20 jednostek jest elementem projektów: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17-00]. Są one współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość maksymalna przyznanego dofinansowania dla tej modernizacji wagonów wynosi 91 555 814,94 zł. Łącznie ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

Ścisła współpraca PKP Intercity i Konsorcjum PESA BydgoszczZNTKMińsk Mazowiecki

Dostawa 60 zmodernizowanych wagonów COMBO to jeden z kilku projektów, które dla narodowego przewoźnika realizuje Konsorcjum PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki. Wartość wszystkich podpisanych kontraktów między PKP Intercity a Konsorcjum PESA BydgoszczZNTK Mińsk Mazowiecki w ramach programu inwestycyjnego przewoźnika wynosi 2,017 mld zł brutto. Najnowszy z nich został podpisany w grudniu 2020 roku i w jego ramach Konsorcjum zmodernizuje 125 wagonów typu 111A i 141A oraz dokona ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. W tym roku park taborowy PKP Intercity zasilą także elektryczne zespoły trakcyjne (EZT).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów ostatniej realizacji zamówienia na dostawę zmodernizowanych wagonów COMBO dla PKP Intercity. Realizując ten projekt dla PKP Intercity na pierwszym miejscu postawiliśmy jednocześnie różne grupy pasażerów, które chcą podróżować wygodnie i bezpiecznie. Korzystaliśmy przy tym z naszych bogatych doświadczeń zdobytych podczas budowy nowych pojazdów, dostarczając tym samym wagony najwyższej jakości, którymi komfortowo mogą podróżować osoby z niepełnosprawnościami, osoby z małymi dziećmi, rowerzyści, jak również osoby, które podczas przejazdu chcą po prostu odpocząć lub pracować– zapewnia Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.