Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Pociągi przyspieszą na Centralnej Magistrali Kolejowej

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych pozwolą na podniesienie prędkości na CMK powyżej 200 km/h. W ich efekcie podróże m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic, Wrocławia będą sprawniejsze i bezpieczniejsze. Podniesienie jakości przejazdów odczują także pasażerowie korzystający z połączeń regionalnych w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i Mazowieckiem. Wykonawca planuje zakończenie prac w przyszłym roku.

Most kolejowy nad Pilicą, Centralna Magistrala Kolejowa (Fot. A. Lewandowski / PKP PLK)
Most kolejowy nad Pilicą, Centralna Magistrala Kolejowa (Fot. A. Lewandowski / PKP PLK)

Prace na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem obejmą wymianę torów na 43 kilometrowym odcinku między Psarami a Zawierciem. Ponadto prace dotyczą m.in. regulacji sieci trakcyjnej, a także uzupełniania podsypki tłuczniowej, podbicia torów oraz wymiany elementów mocowania szyn. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II kwartale br., a zakończenie w 2023 r. Ruch pociągów na CMK będzie utrzymany.

Umowa „Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, podpisana przez PKP PLK S.A., jest realizowana w ramach większego projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Inwestycja za blisko 270 mln zł netto finansowana jest ze środków własnych i budżetowych.

Jak zmienia się CMK?

Inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży. Polskie Linie Kolejowe dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Spółka zmodernizowała także 73 obiekty na CMK, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. 5 przejazdów drogowo-kolejowych zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.