Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Pociągi przyspieszą na Centralnej Magistrali Kolejowej

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych pozwolą na podniesienie prędkości na CMK powyżej 200 km/h. W ich efekcie podróże m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic, Wrocławia będą sprawniejsze i bezpieczniejsze. Podniesienie jakości przejazdów odczują także pasażerowie korzystający z połączeń regionalnych w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i Mazowieckiem. Wykonawca planuje zakończenie prac w przyszłym roku.

Most kolejowy nad Pilicą, Centralna Magistrala Kolejowa (Fot. A. Lewandowski / PKP PLK)
Most kolejowy nad Pilicą, Centralna Magistrala Kolejowa (Fot. A. Lewandowski / PKP PLK)

Prace na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem obejmą wymianę torów na 43 kilometrowym odcinku między Psarami a Zawierciem. Ponadto prace dotyczą m.in. regulacji sieci trakcyjnej, a także uzupełniania podsypki tłuczniowej, podbicia torów oraz wymiany elementów mocowania szyn. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II kwartale br., a zakończenie w 2023 r. Ruch pociągów na CMK będzie utrzymany.

Umowa „Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, podpisana przez PKP PLK S.A., jest realizowana w ramach większego projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Inwestycja za blisko 270 mln zł netto finansowana jest ze środków własnych i budżetowych.

Jak zmienia się CMK?

Inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży. Polskie Linie Kolejowe dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Spółka zmodernizowała także 73 obiekty na CMK, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. 5 przejazdów drogowo-kolejowych zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Pociągi wracają na Centralną Magistralę Kolejową

Od 2021 r. kierowcy korzystają z wiaduktów nad torami CMK w Radwanie i Zachorzowie Kolonii w województwie łódzkim. Wykonawca prac przebudował już stacje m.in. w Olszamowicach, Włoszczowie Północ, Idzikowicach, Opocznie Płd. Na szlaku Opoczno Południe – Olszamowice, Idzikowice – Opoczno Południe wymienił sieć trakcyjną.

PKP PLK zmodernizują łącznie 21 obiektów, w tym 4 wiadukty, 2 mosty, a także 15 przepustów na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice. Ponadto, na stacjach wdraża Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS/ETCS poziom 2. Wykonawca zbuduje także system sterowania ruchem kolejowym na odcinku między Korytowem a Zawierciem.

Po wykonaniu wszystkich prac, uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, systemu ERTMS/ETCS poziom 2, oraz przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK będzie możliwy przejazd z prędkością do 250 km/h.

Dodaj komentarz