Analizy

Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje w innowacje

Zgodnie z przyjętym biznesplanem Polski Fundusz Rozwoju Inwestycje w innowacje Inwestycje w kolej, infrastrukturę, bankowość, wspieranie przedsiębiorców i start-upów, skonsolidowanie w jedną grupę szeregu państwowych agencji – tak pokrótce można podsumować działalność Polskiego Funduszu Rozwoju. RCP do 2020 r. będzie dysponować flotą co najmniej kilkunastu nowoczesnych lokomotyw serii GAMA. H.Cegielski: strategia rozwoju W kwietniu 2017 r. Polski Fundusz Rozwoju podpisał umowę z zakładami H. Cegielskiego o dofinansowanie w wysokości 40 mln zł. Środki finansowe PFR zostaną przeznaczone na realizację nowej strategii rozwoju spółki, w tym: inwestycje w perspektywiczne obszary działalności oraz innowacyjne produkty, takie jak np. napęd do pojazdów elektrycznych zaprezentowany podczas targów Hannover Messe. Dofinansowanie pozwoli także zwiększyć atrakcyjności spółki w dyskusjach z potencjalnymi, strategicznymi partnerami biznesowymi. – Nasza inwestycja ma za zadanie umożliwić HCP rozwój nowych produktów i pozyskanie partnerów strategicznych – podkreślił Paweł Borys. – Nowa strategia spółki daje jej atrakcyjne możliwości rozwoju, takie jak np. produkcja napędów do pojazdów elektrycznych. Realizacja zarówno przyjętej przez nowy zarząd Cegielskiego strategii na lata 2017-2021, jak i proponowanych przez PFR projektów uzupełniających, pozwoliłaby – w perspektywie najbliższych lat – znacznie zwiększyć przychody spółki i przywrócić jej trwałą rentowność.