Przewozy towarowe

Przewozy towarowe w 2019 r. odnotowały 5-procentowy spadek

Kolejowa branża transportowa w roku 2019 odnotowała spadek. W minionych 12 miesiącach przewieziono ponad 236 mln ton ładunków, co w porównaniu z rokiem 2018 daje wynik mniejszy o 5 proc.

W roku 2019 koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków – o 13,9 mln mniej, niż w 2018 r. Liderem w przewozach było PKP Cargo (40 proc. wg masy i 44 proc. wg pracy przewozowej). Jak wynika z zestawienia, wzrosty odnotowali mniejsi przewoźnicy.

W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków. W przypadku pracy przewozowej łączny udział takich przewoźników wyniósł 10%.

– Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski – dodaje Góra.