Tramwaje

Samorządowcy wnioskują do premiera o wsparcie transportu publicznego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, prezydenci miast oraz przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o dodatkowe wsparcie finansowe na inwestycje związane z zeroemisyjnym transportem publicznym. – Potrzebujemy inwestycji strategicznych w celu utrzymania, a – w miarę możliwości – wręcz rozbudowy usług oferowanych przez transport publiczny, aby zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom – piszą w liście skierowanym do Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie ministrowie pracują nad Krajowym Planem Odbudowy i do właśnie do niego w swoim apelu nawiązują przedstawiciele miast i pozarządowych organizacji.

– Pandemia COVID-19 wywołała głęboką debatę na temat odbudowy naszych miast i gospodarek w sposób, który poprawi dobrobyt ludzi i zdrowie publiczne, zmniejszy nierówności oraz odpowie na wyzwania związane z zanieczyszczeniem powietrza i kryzysem klimatycznym – czytamy w piśmie. – Reorganizacja naszych miast, w których mieszka przecież większość ludności, znajdzie się w centrum działań naprawczych.

W apelu do premiera RP wskazują, że transport publiczny to kluczowa usługa publiczna, która zapewnia społecznościom przystępny cenowo, równy i bezpieczny dostęp do placówek edukacyjnych czy do kontaktu z najbliższymi.

– Sieci transportu publicznego – mimo ich kluczowej roli – znajdują się dziś pod ogrmną presją finansową, co wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów – piszą dalej twórcy apelu. – Potrzebujemy inwestycji strategicznych w celu utrzymania, a – w miarę możliwości – wręcz rozbudowy usług oferowanych przez transportu publiczny, aby zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom.

Podpisani pod listem podkreślają, że to właśnie teraz jest czas na wsparcie miast w inwestowaniu w poprawę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury – w tym transport zeroemisyjny. Zwracają się do rządu RP o priorytetowe traktowanie kilku istotnych działań, w tym:

  • pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19 i zapewnieniu zasobów finansowych potrzebnych do roszczenia usług i wykorzystania inteligentnych technologii w celu zapewnieni bezpieczeństwa pasażerom
  • inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne
  • zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych, i rozwój węzłów multimodalnych

Pod apelem podpisali się m.in. prezydenci Przemyśla, Piły, Olsztyna, Gdyni, Rzeszowa, Krakowa i Warszawy.

W najbliższych dwóch latach (2021-2022) Polska otrzymać ma 18,9 mld euro dofinansowania na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią. Środki te pochodzić będą z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Od połowy października państwa członkowskie będą mogły przesyłać do KE projekty Krajowych Planów Odbudowy. Przekazane środki wspierać będą zieloną transformację Unii.