Inwestycje Tramwaje

#TORYwolucja we Wrocławiu

Fot. Skwarkson1680, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu przejęło nadzór nad torowiskami pod koniec 2019 r. W konsekwencji tego w spółce powołano Wydział Torów i Sieci oraz na bieżący rok, zaprezentowano plany modernizacji i inwestycji w infrastrukturę tramwajową.

80 milionów złotych ma zostać przeznaczone na naprawy i bieżące utrzymanie torowisk, a ambitne plany obejmują 70 przetargów związanych z infrastrukturą tramwajową. Zamierzenia są bardzo ambitne, a ich realizacja ma rozpocząć się od remontu 6,5 km tras tramwajowych. Dalej, przewidziano montaż 15 nowych rozjazdów, remonty pętli tramwajowych na Biskupinie i Karłowicach, wymianę najbardziej zniszczonych słupów trakcyjnych i sieci.

– Pierwszy raz w historii tego miasta chcemy wydawać rocznie 80 milionów na remonty i utrzymanie torowisk. W ten sposób odpowiadamy na najpilniejsze wyzwania. Zmieniamy też formułę przeprowadzania remontów torowisk. Chciałbym, aby odbywały się one, jeśli oczywiście warunki pogodowe na to pozwolą, w cyklu całorocznym. Te największe prace nadal będą głównie skoncentrowane w miesiącach wakacyjnych, ale mniejsze inwestycje mają trwać cały rok – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

 

Wrocławskie torowiska mają być wyremontowane i odnowione w przeciągu 3-4 lat. W celu usprawnienia bieżącej konserwacji oraz napraw, wrocławskie MPK przystosowało tramwaj Konstal N na potrzeby prac torowych. Ponadto Wydział Torów i Sieci jest w posiadaniu trzech samochodów technicznych. Wszystko po to, aby skrupulatnie i właściwie nadzorować prace wykonywane przez firmy zewnętrzne. MPK zleciło też ponowny audyt torowisk. Wykona go wyspecjalizowana w tym firma, która posiada odpowiednie narzędzia badawcze. Zostaną one zamontowane na tramwaju i – trasa po trasie – będą sprawdzać parametry torowisk.

– Trzeba mieć świadomość, że proces naprawy 200 km torowisk będzie czasochłonny i o ten czas oraz cierpliwość prosimy mieszkańców. Osobiście mogę się zobowiązać, że za 3-4 lata będziemy w dużo lepszej sytuacji a wykolejenia z powodu stanu torowisk nie będą występować. Listę inwestycji ułożyliśmy optymalnie, tak aby robić jak najwięcej w ciągu roku, ale też nie sparaliżować miasta – wyjaśnia Krzysztof Balawejder, prezes zarządu MPK Wrocław.

 

Przebieg prac ma prezentować się następująco, MPK do końca tego roku chce wyremontować 6,5 km torowisk, wymienić 15 rozjazdów oraz kluczową krzyżownicę na placu Dominikańskim. Prace nad poprawą jakości wrocławskich torowisk inżynierowie planują nie tylko w ścisłym centrum, ale również m.in. w ciągach ulic Żmigrodzkiej, Hallera czy na pl. Strzegomskim. W sposób kompleksowy zostaną wyremontowane pętle tramwajowe na Biskupinie i Karłowicach.

Na pierwszym osiedlu jest też w planach kompleksowy remont torowiska i sieci w ciągu ul. Olszewskiego (3500 metrów toru, 1500 metrów sieci). Jest szansa, że powstanie tam zielone torowisko. Do wymiany pójdą też najbardziej zniszczone słupy trakcyjne i sieci, m.in. na ul. Kosmonautów, Opolskiej, Trzebnickiej. MPK w 2020 roku wymieni także nawierzchnię przy rozjazdach na Rondzie Reagana. Łącznie w tym roku miejska spółka chce ogłosić 70 przetargów związanych z naprawami i utrzymaniem torowisk i sieci.

Wstępny harmonogram prac

Rozjazd ul. Piotra Skargi / ul. Teatralna od strony Dworca Głównego PKP – 4.04.2020 r. – 2.05.2020 r.
Rozjazd ul. Świdnicka / ul. Podwale od strony Opery Wrocławskiej: 04.2020 r. – 2.05.2020 r.
Arkady – wszystkie rozjazdy: 2.05.2020 r. – 27.06.2020 r.
Żmigrodzka (odcinek Broniewskiego – Bałtycka): 27.06.2020 r. – 29.08.2020 r.
Zawalna (pętla): 27.06.2020 r. – 29.08.2020 r.
Olszewskiego: 27.06.2020 r. – 26.09.2020 r.
Biskupin (pętla): 27.06.2020 r. – 26.09.2020 r.
Rondo Reagana (perony): 27.06.2020 r. – 26.09.2020 r.
Dominikański (rozjazdy + skrzyżowanie): 27.06.2020 r. – 29.08.2020 r.
Powstańców Śląskich / ul. Kutnowska (przejazd przez jezdnię): 27.06.2020 r. – 11.07.2020 r.
Hallera (ul. Ojca Beyzyma – ul. Mielecka): 13.07.2020 r. – 29.08.2020 r.
Strzegomski (łuki): 27.06.2020 r. – 11.07.2020 r.
Podwale / ul. Krupnicza (rozjazdy od Renomy): 7.11.2020 r. – 5.12.2020 r.