Raport z Polski Wydarzenia

UTK podsumował rok 2020

Pandemia i IV pakiet kolejowy – to dwa hasła, które podsumowują rok 2020 z punktu widzenia Urzędu Transportu Kolejowego. Epidemia koronawirusa spowodowała ogromne zmiany w działaniu całego systemu kolejowego, przyniosła spadek liczby pasażerów i nowe wyzwania. Rok 2020 przyniósł też duże zmiany prawne dla kolei. W życie wszedł IV pakiet kolejowy. Praca zdalna nie wpłynęła na jakość obsługi klientów urzędu.

– To był trudny rok dla kolei. Pierwsze miesiące nie zapowiadały kłopotów jakie przyniesie epidemia koronawirusa. Jednak kolej, kolejarze, pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego – wszyscy dali radę i pokazali, że można poradzić sobie nawet z tak wyjątkowymi wyzwaniami jakie dostarczył rok 2020 – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE EPIDEMII

Od samego początku stanu epidemii Prezes UTK zaangażowany był w zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom kolei, został wyznaczony na koordynatora działań związanych z COVID-19 w systemie kolejowym Na początku marca zorganizował spotkanie z przedstawicielami przewoźników, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państw sąsiadujących z Polską. Pozwoliło to na szybkie przygotowanie rekomendacji uzgodnionych z GIS. W UTK przygotowano niemal 300 dziennych raportów na podstawie danych przekazywanych z rynku kolejowego, które dotyczyły zapełnienia pociągów, rezygnacji z przewidzianych w rozkładzie połączeń i stwierdzonych zachorowań wśród pracowników przedsiębiorstw kolejowych.

Od początku epidemii UTK zaangażowany był w utrzymanie międzynarodowych połączeń towarowych i koordynował przekazywanie do Straży Granicznej list pracowników kolei, którzy bez kwarantanny mogli przekraczać granice. W trakcie pierwszej fali pandemii odpowiadał również za rozdysponowanie do spółek kolejowych środków ochrony osobistej z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.

Zarówno przedsiębiorcy jak i pasażerowie kolei na stronie internetowej UTK znaleźli aktualne komunikaty dotyczące wytycznych, zaleceń i zmian w prawie związanych ze stanem epidemii. UTK włączyło się w akcję #zawszeNaSłużbie, a w ramach projektu Deklaracji Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powstało filmowe podziękowanie dla kolejarzy za ich nieprzerwaną pracę w czasie epidemii.

– Czas epidemii to okres wytężonej pracy w UTK związanej z nową sytuacją. Opiniowaliśmy  wiele rozwiązań prawnych, powstało wiele analiz dotyczących wpływu pandemii na sektor kolejowy, UTK zaangażowany był również w procesie pomocy państwa dla przewoźników kolejowych – przypomina dr inż. Ignacy Góra.

 

BEZPIECZNIEJSZA KOLEJ

Ze wstępnych szacunków wynika, że miernik wypadków w 2020 r. będzie kształtował się na poziomie 1,9. Czyli na jeden milion poc-km doszło do mniej niż dwóch wypadków. To najlepszy wynik od czasu zbierania statystyk przez UTK.

– Kolej staje się bezpieczniejsza, jednak cały czas dążymy do zmniejszenia niebezpiecznych zdarzeń. Monitorujemy bezpieczeństwie i wskazujemy rynkowi niepokojące trendy i obszary, w których należy podjąć działania. Jestem przekonany, że w tworzeniu bezpieczniejszej kolei pomogą również nowoczesne technologie – mówi dr inż. Ignacy Góra.

 

Z inicjatywy Prezesa UTK rozpoczęto testowanie innowacyjnych systemów monitoringu na przejazdach kategorii D. Poza automatycznym wykrywaniem niezatrzymania się przed znakiem „Stop”, urządzenia wyświetlają także komunikaty ostrzegające kierowcę o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej. Nowe rozwiązania pozwalają na automatyczny odczyt danych z tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zdalne przekazanie wybranych informacji do wyznaczonego odbiorcy np. służb które mogą wystawić mandat.

W trosce o bezpieczeństwo podjął także działania mające doprowadzić do wyposażenia w nowoczesne systemy zabezpieczeń linie kolejowe, na których nie jest planowana zabudowa Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem. Na liniach o mniejszym znaczeniu montowany byłby  ETCS Limited Supervision.

Niemal 150 osób wzięło udział w II Forum Kultury

Bezpieczeństwa zorganizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego. Spotkanie dla sygnatariuszy Deklaracji Kultury bezpieczeństwa tym razem przeprowadzono w sposób zdalny. Tematem prezentacji i debaty był „Czynnik ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa”. Wydany został także II Magazyn Kultury Bezpieczeństwa.

Czytaj dalej >