Wywiady

M. Gilarski: Angażujemy się w elektromobilność

Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP Telkol Sp. z o.o., podsumował działalność spółki oraz opowiedział o powodach wsparcia dla działań proekologicznych.

Panie Prezesie, ponownie powołano Pana na stanowisko prezesa zarządu PKP TELKOL. To chyba potwierdza, że obrana przez Pana ścieżka rozwoju spółki zyskała akceptację?

Moja kadencja na stanowisku Prezesa, jeszcze wówczas w PKP Utrzymanie, wiązała się z koniecznością ustabilizowania sytuacji w firmie. Ponieważ wydzielanie PKP Utrzymanie ze spółki TK Telekom zaowocowało nieprawidłowym podziałem majątku TK Telekom oraz niewłaściwymi relacjami handlowymi. Spółce, ale również PKP S.A., groziły procesy sądowe na blisko kilkadziesiąt milionów złotych z powództwa Netii, dotyczące własności infrastruktury technicznej. Problematyczne okazało się również zawieranie umów długoletniej dzierżawy łączy – w procesie prywatyzacji TK Telekom nie zadbano o interes spółki PKP Utrzymanie.