Wywiady

M. Gilarski: Angażujemy się w elektromobilność

Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP Telkol Sp. z o.o., podsumował działalność spółki oraz opowiedział o powodach wsparcia dla działań proekologicznych.

Panie Prezesie, ponownie powołano Pana na stanowisko prezesa zarządu PKP TELKOL. To chyba potwierdza, że obrana przez Pana ścieżka rozwoju spółki zyskała akceptację?

Moja kadencja na stanowisku Prezesa, jeszcze wówczas w PKP Utrzymanie, wiązała się z koniecznością ustabilizowania sytuacji w firmie. Ponieważ wydzielanie PKP Utrzymanie ze spółki TK Telekom zaowocowało nieprawidłowym podziałem majątku TK Telekom oraz niewłaściwymi relacjami handlowymi. Spółce, ale również PKP S.A., groziły procesy sądowe na blisko kilkadziesiąt milionów złotych z powództwa Netii, dotyczące własności infrastruktury technicznej. Problematyczne okazało się również zawieranie umów długoletniej dzierżawy łączy – w procesie prywatyzacji TK Telekom nie zadbano o interes spółki PKP Utrzymanie.

Moja kadencja rozpoczęła się zatem negocjacjami obu firm w sprawie uregulowania spraw majątkowych i rozliczeniowych, co poskutkowało podpisaniem w styczniu 2017 roku porozumienia regulującego przynależność majątku trwałego, dzięki czemu zniesiono trzy sprawy sądowe. Również ostatnie już blisko dwa lata działalności PKP TELKOL były dla niej kluczowe. Chodzi oczywiście o połącznie dwóch spółek, które były dla siebie konkurencją na rynku. To połączenie odrębnych podmiotów – PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo w jeden – PKP TELKOL poszerzyło zaplecze kadrowe oraz zakres kompetencji. Świadczymy teraz usługi już nie tylko typowo utrzymaniowe, lecz z powodzeniem bierzemy udział w przetargach utrzymaniowo-budowlanych, a dzięki efektowi synergii kompetencji możemy zająć się nowymi, innowacyjnymi projektami, o czym miałem przyjemność wspominać na ostatniej Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei organizowanej przez Izbę Kolei. Spółka osiągnęła równomierny rozwój na co dowodem jest wzrost przychodów – w roku 2016 na poziomie blisko 68 milionów, w 2017 –86 milionów, a w ubiegłym roku 154 milionów złotych.

Można powiedzieć, że PKP TELKOL (wcześniej znany jako PKP Utrzymanie) świętował 5 lat istnienia i stale się rozwija. Jakie projekty uznaje Pan za kluczowe w rozwoju spółki?

PKP TELKOL za miesiąc obchodzić będzie swoje piąte urodziny, okrągłe rocznice to zawsze odpowiedni moment na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć spółki. Nowa spółka od początku swojego formalnego istnienia kładła nacisk na budowanie swojej marki aby być rozpoznawalną i precyzyjnie kojarzoną na rynku kolejowym. Nasze najbardziej rozpoznawane projekty to przede wszystkim elektromobilność, budowa sieci FTTH w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz „Kompleksowy Dworzec”. Ten ostatni, najmłodszy pokazał umiejętności i potencjał spółki szczególnie naszemu klientowi – PKP S.A. Ponad pół roku temu formalnie rozpoczęliśmy świadczenia kompleksowej obsługi dworca PKP Bydgoszcz Główna. Pozytywna ocena naszych pracowników daje możliwość rozpoczęcia rozmów z PKP S.A. na temat kolejnych dworców, na których kompleksowa usługa utrzymaniowa mogłaby być świadczona. Ponadto, aby wzbogacić katalog naszych usług we wrześniu rozpoczęliśmy certyfikowane szkolenia naszych pracowników między innymi w zakresie utrzymania klimatyzacji i wentylacji w budynkach. Nasi pracownicy zdali z wynikiem bardzo dobrym egzaminy na F-Gazy i otrzymali certyfikaty personalne. Już wkrótce zaangażujemy się także w cztery przedsięwzięcia – projekty dotyczące poprawy dostępu kolejowego do portów morskich w Gdyni, Szczecinie oraz Świnoujściu oraz projekt utrzymania i serwisowania obecnie budowanej sieci GSM-R.

Wspieracie także działania proekologiczne i włączyliście się w program elektromobilności, realizując wspólnie z PKP SA i KZŁ Bydgoszcz budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy wybranych Dworcach PKP. W jaki sposób spółka jest zaangażowana w ten projekt?

W ramach podpisanej z PKP S.A. w październiku 2018 roku umowy, PKP TELKOL w systemie projektuj/buduj wykonała zewnętrzne linie zasilające do stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Dworcach PKP w Katowicach, Katowicach Ligocie, Częstochowie, Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawie Wschodniej, w najbliższym czasie planujemy realizację stacji na Warszawie Centralnej i Gdańsku Głównym. W dalszych planach jest budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy wszystkich dworcach „premium”.
Ciekawym projektem, w który PKP TELKOL również się zaangażowała w zakresie elektromobilności i rozwoju dostępu do systemów ekologicznych, są stacje ładowania dla rowerów elektrycznych. W celu wsparcia podróżnych wybierających jednoślady elektryczne już w przyszłym roku staną nowe stacje ładujące rowery elektryczne w dwóch lokalizacjach. Będziemy uruchamiać pilotażowo dwie stacje ładowania rowerów wraz z 25 rowerami na linii helskiej: Władysławowo i Hel. W tych miejscach przetestujemy efektywność ładowania przy pomocy samych ogniw fotowoltaicznych. Planujemy zdążyć z otwarciem na majówkę. Rozpoczynamy rozmowy z PKP S.A. na temat możliwości komercjalizacji projektu i uruchomienia stacji również w innych lokalizacjach. Ułatwi to drogę do pracy wielu osobom jeżdżącym rowerami elektrycznymi. Projekt realizujemy z akceleratorem techBrainers, który współpracuje ze startupami w ramach pilotażu Elektro ScaleUp, wpisującym się w rządowy plan rozwoju elektromobilności w projekcie pilotowanym przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PKP TELKOL zdecydowała się na współpracę z łódzkim startupem – Trybeco, który wykazuje ogromne zaangażowanie i prezentuje naprawdę wysoki poziom swoich rozwiązań.

Panie Prezesie, a w jakie nowe projekty planujecie się zaangażować?

Takich inicjatyw jest wiele. Między innymi to działania dotyczące rozbudowy usług związanych z obsługą nieruchomości należących do podmiotów z Grupy PKP i PKP PLK. Uruchamiamy pilotaż usługi kontroli dostępu do budynków dworcowych. Na ten moment jest to jeden dworzec wytypowany wspólnie z PKP S.A.- Żukowo Wschodnie, który jest zdalnie zamykany i otwierany o wyznaczonych godzinach i monitorowany przez pracowników naszego service desku. Mamy zupełnie nową usługę związaną z optymalizacją i kontrolą zużycia energii cieplnej, której zalety klient zauważy przede wszystkim w postaci istotnego obniżenia ponoszonych kosztów ogrzewania. Zarówno usługa optymalizacji energii cieplnej, jak i kontroli dostępu w naszej ocenie dają potencjał do wygenerowania znaczących oszczędności dla całej Grupy PKP.

Poza powyższymi usługami, warto abym wspomniał także o projekcie, który przetestowaliśmy jako PKP TELKOL na dworcu Bydgoszcz Główna jeszcze wiosną tego roku, a który jest aktualnie testowany na Dworcu Warszawa Centralna. Mowa tutaj o możliwości lokalizacji i nawigacji wewnątrz budynku z wykorzystaniem urządzeń „beacon”. Sygnał GPS nie pozwala na tak dokładne pozycjonowanie użytkownika wewnątrz pomieszczenia. Beacony to małe urządzenia zasilane bateriami, łączące się np. ze smartfonem czy tabletem za pomocą technologii Bluetooth. W połączeniu z dedykowaną aplikacją beacony mogą stanowić świetne narzędzie wspierające podróżnych w korzystaniu z infrastruktury dworcowej. Obecnie jesteśmy w trakcie pilotażu rozwiązania na dworcu Warszawa Centralna. We współpracy z PKP S.A. przetestujemy kilka funkcjonalności, które w niedalekiej przyszłości wesprą podróżnych z niepełnosprawnościami – na początek ruchowymi. Naszą intencją jest, aby osoba poruszająca się na przykład na wózku inwalidzkim mogła za pomocą aplikacji w telefonie odnaleźć w rozkładzie jazdy swój pociąg, ustalić peron z którego odjeżdża i do tego właśnie peronu wyznaczyć ścieżkę dojścia z uwzględnieniem na przykład wind czy pochylni.

Poza funkcją nawigacyjną i lokalizacyjną, testujemy także potencjał informacyjny beaconów, począwszy od udostępnienia mobilnej mapy dworca (ze wskazaniem punktów usługowych, toalet, kas biletowych), aż do wysyłania krótkich powiadomień np. o aktualnych opóźnieniach pociągów, utrudnieniach na dworcu, promocjach (np. zniżki na bilet). PKP TELKOL obecnie dąży do zwiększenia portfela zamówień w zakresie prac budowlano – montażowych instalacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji kluczowych dla gospodarki krajowej projektów infrastrukturalnych dotyczących poprawy dostępności kolejowej do portów w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. To część szerszych działań Rządu polegających na zwiększeniu kolejowego dostępu do portów morskich, które mają skrócić czas załadunku i rozładunku towarów, a tym samym mają służyć zwiększeniu konkurencyjności polskich portów na rynku europejskim. Spółka dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz personelem pracowniczym, które pozwolą w pełni realizować jednocześnie te trzy inwestycje.
Dodatkowo prowadzimy szeroko zakrojone rozmowy z partnerami biznesowymi w zakresie wyceny i realizacji prac budowlano – montażowych instalacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz systemów dynamicznej informacji pasażerskiej w zakresie ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetargu na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, który to dworzec jest największy w Polsce pod względem ruchu pasażerskiego. W ciągu doby obsługuje około 1000 pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. W marcu 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę na realizację cyfrowej sieci łączności kolejowej w zharmonizowanym, europejskim standardzie GSM-R. Wraz z innymi wdrożeniami nowy standard ma funkcjonować na 15 200 km najważniejszych linii kolejowych. Zamówienie ma zostać zrealizowane w 65 miesięcy, a zatem w sierpniu 2023 r. sieć powinna być gotowa.

Od 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R. Dotychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei. Zasady migracji do GSM-R zawarte zostały w Suplemencie do Krajowego planu wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności „Sterowanie”. Suplement, oprócz warunków migracji, zawiera harmonogram przejścia z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R. Proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz na liniach objętych sygnałem sieci GSM-R zostanie wyłączona. Oznacza to, iż w latach 2020 r. – 2024 r. koniecznym jest praca na radiach dwusystemowych, bądź podwójnych, a od 2025 możliwym praca na radiach dwusystemowych.

PKP TELKOL świadczy usługi radiołączności dla większości podmiotów związanych z ruchem kolejowym, przewoźników i nie przewoźników. Model świadczenia usług przez PKP TELKOL oparty jest w bardzo dużym stopniu na sektorze kolejowym i spółek działających na tym rynku. Rola Spółki w utrzymywaniu w sprawności elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, niezbędnej do bezpiecznego prowadzeniu ruchu pociągów, jest traktowana jako priorytetowa. Jako jedyna spółka w kraju wśród naszych pracowników mamy ponad 70 wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie, podzielonych na 14 zespołów roboczych, umiejscowionych w całym kraju. Tym samym jako jedyni na rynku zapewniamy najszybszy czas reakcji pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. Warto wspomnieć, iż w ramach prowadzonego projektu Holding PKP wyznaczono spółki odpowiedzialne w wielu obszarach, wskazując PKP TELKOL jako Koordynatora grupy ds. Telekomunikacji w tym radiokomunikacji. W ramach zespołu podjęto prace mające na celu doprowadzenie do ujednolicenia radiokomunikacji w ramach Holdingu PKP.

Co ważne, prowadzicie także działalność charytatywną, wspierając działalność społeczną Fundacji Grupy PKP i Fundacji Pomoc Transportowcom. W jaki sposób?

Spółka aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Zawsze, jeśli to jest możliwe, chcemy pomagać potrzebującym. W związku z tym, że Grupa PKP ma specjalnie dedykowaną do tego fundację, to w pierwszej kolejności z nią współpracujemy. Przekazujemy zarówno środki pieniężne, jaki i materialne np. meble, o łącznej wartości blisko 30 tysięcy złotych z poprzedniej siedziby spółki, która mieściła się przy ulicy Okrzei w Warszawie na rzecz Kolejowego Ośrodka Wypoczynkowego w Łącku mieszczącego się niedaleko Płocka. Włączamy się w akcje charytatywne organizowane przez Fundację Grupy PKP, między innymi w ogólnopolską zbiórkę krwi Kolej na Ciebie – uratuj życie!, gdzie co roku zbierane jest w trakcie wakacji blisko 100 litrów krwi.
Pomagamy również Fundacji Pomoc Transportowcom, dokładając cegiełkę w jej funkcjonowanie w postaci dopłaty do czynszu siedziby Fundacji. Spółka PKP TELKOL wspiera działalność narodową Polaków na Kresach poprzez współpracę z lokalnymi inicjatywami – pomagamy Lwowskiemu Klubowi Sportowemu Pogoń Lwów, który niedawno obchodził 115. rocznicę założenia oraz 10. rocznicę reaktywacji.
Wspieramy również integrację środowisk kolejarskich – ostatnio drużyna PKP TELKOL wzięła udział w XX Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Co prawda nie zdobyliśmy tym razem podium (wróciliśmy do Warszawy z pucharem Fair Play), ale wsparliśmy towarzyszącą turniejowi loterię charytatywną, z której dochód przeznaczony został na pomoc doświadczonym przez los kolejarzom i ich najbliższym. Ostatnio także nasi pracownicy zaangażowali się w świąteczną zbiórkę charytatywną dla dzieci z ubogich rodzin ze szkoły podstawowej w Wierszynie na Syberii organizowanej przez Fundację Grupy PKP. Zebrano tak dużo zabawek, słodyczy i sprzętu sportowego, że finalny efekt zaskoczył nawet mnie.

Na koniec – jaka jest przyszłość PKP TELKOL?

Dążymy, by na rynku zewnętrznym, z którym współpraca jest możliwa dzięki synergii kompetencji po połączeniu PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo, w najbliższej przyszłości spółka postrzegana była jako sprawdzony i rzetelny dostawca innowacyjnych rozwiązań. Oferta firmy jako stabilnego partnera świadczącego kompleksowe usługi utrzymaniowo-budowlane i dostawcy nowoczesnych technologii, da PKP TELKOL stałą i optymalną ścieżkę rozwoju. PKP TELKOL ma być nowoczesną organizacją rozpoznawalną na rynku kolejowym i poza nim. Organizacją efektywną kosztowo i w pełni dostosowaną do otoczenia. Firmą, która dąży do stałego rozwoju sukcesywnie rozszerzając portfolio świadczonych usług, partnerem z którym warto współpracować, rozwijać nowe technologie. PKP TELKOL ma być wybierany przez klientów dzięki konkurencyjnej, kompleksowej ofercie począwszy od projektowania, poprzez budowę, aż do świadczenia usług utrzymania, dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, jakości obsługi klienta oraz wykorzystywanym technologiom. PKP TELKOL będzie obsługiwać cały cykl życia nowoczesnej infrastruktury, począwszy od procesu inwestycyjnego (projektowanie, budowa, uruchomienie infrastruktury), do eksploatacji, utrzymania aż po optymalizację kosztów operacyjnych.

Reklama