Aktualności

Autonomiczne pojazdy kolejowe – perspektywa zastosowania

Raport Kolejowy był patronem konferencji podczas, której debatowano nad perspektywami zastosowania w Polsce kolejowych pojazdów autonomicznych.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, we współpracy z PKP SA. Konferencję otworzyli zatem: dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA i Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Ten pierwszy podczas krótkiego wprowadzenia wskazał na przychylność Zarządu PKP SA we wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych na kolei, do których zalicza również zagadnienia rozwoju autonomicznych pojazdów kolejowych. Natomiast Kowalczyk zaznaczył, że Konferencja o takiej problematyce jest pierwszym wydarzeniem w Polsce. Dlatego też zgromadziła sporą liczbę uczestników. Co istotne przybyli na nią Prezesi i Członkowie Zarządów wszystkich największych przewoźników kolejowych, producentów taboru, spółek informatycznych i telekomunikacyjnych, instytutów naukowo – badawczych, profesorowie z wydziałów transportu wyższych uczelni technicznych i wielu specjalistów zainteresowanych zagadnieniami automatyzacji w transporcie szynowym.

Na ręce Kowalczyka złożono list wicepremiera Jarosława Gowina, skierowany do uczestników wydarzenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał w nim na rolę problematyki innowacji w rozwoju transportu kolejowego, w tym między innymi poprzez rozwój autonomii w transporcie szynowym. Najważniejszym gościem Konferencji był natomiast Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury –Mikołaj Wild. Scharakteryzował on koncepcję budowy CPK oraz omówił plan przyszłych połączeń kolejowych CPK z Warszawą i innymi miastami. Nie omieszkał zaznaczyć, że liczy na wykorzystanie w przyszłości autonomicznych pojazdów kolejowych. Podczas otwartej dyskusji postulowano, aby w nowelizacji dokumentów strategicznych i programowych dla kolejnictwa, zwiększyć nakłady na rozwój nowoczesnych systemów transportowych, w tym wykorzystujących rozwiązania w zakresie autonomizacji pojazdów kolejowych. Nadmieniono również, że istnieje potrzeba zwiększenia nakładów na cyfryzacje spółek kolejowych.