Raport z Polski Wydarzenia

Ciszej na trasie Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Maszyny zakończyły szlifowanie torów

Specjalny pociąg szlifujący szyny zakończył prace między stacjami na trasie Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Projekt za 387 mln zł pozwolił skrócić czas podróży na tym odcinku oraz zniwelował hałas w okolicy torów.

Fot. Łukasz Hachuła / PKP PLK

Dzięki pracom torowym zyskają nie tylko mieszkańcy, ale i środowisko. Szlifowanie torów pozwoliło ograniczyć hałas wywoływany przejazdem składów. Dla zarządcy linii, dobrze przygotowane tory, to lepsze warunki utrzymania linii i przewozów pasażerskich oraz towarowych.

Podróżni już korzystają z lepszych warunków podróży koleją miedzy Łodzią a Zduńską Wolą. Zwiększyła się dostępność do pociągów dzięki wyższym lepiej wyposażonym i oświetlonym peronom na stacjach Zduńska Wola, Pabianice, Łask, Łódź Lublinek oraz przystankach Kolumna, Dobroń i Chechło. W Zduńskiej Woli i Pabianicach nowe przejścia podziemne zapewniły bezpieczniejszą drogę na perony. Do dyspozycji osób o ograniczonych możliwościach poruszania są windy. Atrakcyjność podróży koleją w województwie łódzkim oraz na trasie w kierunku Wielkopolski i Dolnego Śląska zwiększy skrócenie czasu podróży o ok. 15 minut w stosunku do przejazdu sprzed modernizacji. Inwestycja jest ważna dla sprawnego przewozu towarów koleją.

Do czerwca wykonawca skończy prace przy odwodnieniu i uporządkuje teren obok torów. Na przełomie kwietnia i maja zdemontowane zostaną 2 tymczasowe rozjazdy w Dobroniu, które zapewniały sprawny przejazd pociągów regionalnych i dalekobieżnych podczas modernizacji.