global Wydarzenia

Do Łodzi dojedziemy szybciej. PKP PLK modernizują linię Łódź – Kutno [ZDJĘCIA]

Na linii kolejowej Łódź – Kutno rozpoczęły się prace modernizacyjne. Pasażerowie zyskają wkrótce lepszy dostęp do kolei dzięki przebudowie peronów w Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie. Koszt prac to 300 mln zł.

Budowa nowego peronu w Sierpowie (Fot. Janusz Matecki / PKP PLK)

Łęczyca

Wykonawca prac modernizacyjnych ustawia aktualnie nową konstrukcję peronu. Obiekt powstaje w miejscu starego peronu numer 2. Na dwóch torach układane są także nowe podkłady kolejowe.

Ozorków, Sierpów, Łęczyca

Na stacji Ozorków i Sierpów również kontynuowana jest praca przy peronach. Na szlaku Zgierz – Ozorków – Łęczyca w tym na stacjach Ozorków i Łęczyca usunięto już ponad 30 km torów i sieci trakcyjnej. Między Ozorkowem a Łęczycą wzmacniane jest podtorze, przygotowywane odwodnienie oraz usuwane kolizje z podziemnymi sieciami. Budowane są fundamenty pod nowe słupy trakcyjne. Kontynuację prac zapewniają przygotowane materiały, szyny, podkłady oraz tłuczeń.

Dla podróżnych będzie pięć wygodniejszych peronów. Zmiany będą na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz przystanku Sierpów i Zgierz Północ. Wszystkie perony będą wyposażone w wiaty, ławki, gabloty informacyjne, system oznakowania dotykowego. Przewidziano też stojaki rowerowe. Łatwiejszy dostęp do kolei zapewnią dobrze przygotowane dojścia, dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Stacja Ozorków

Na przystanku Zgierz Północ wybudowany będzie nowy peron nr 2, który zwiększy dostęp do kolei. Budowa mijanki (drugiego toru) zapewni sprawny przejazd większej liczby pociągów aglomeracyjnych i regionalnych. Prace zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Remont wiaduktów w Zgierzu usprawni komunikację

Na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca rozpoczęła się przebudowa obiektów inżynieryjnych m.in. na moście nad rzeką Solanką oraz wiaduktach nad ul. Ozorkowską i ul. Szczawińską w Zgierzu. Prace w Zgierzu wiążą się ze zmianami w ruchu drogowym. W porozumieniu z zarządcą drogi – wytyczono objazdy.

Rozbiórka mostu nad rzeką Solanka. (fot. Janusz Matecki / PKP PLK)

Nad ul. Szczawińską powstanie całkowicie nowa konstrukcja. Wykonawca przystąpił już do rozbiórki wiaduktu. W jego miejsce powstanie obiekt, który umożliwi sprawny przejazd pociągów oraz lepszą komunikację drogową i pieszą. Po modernizacji wiadukt będzie szerszy, co umożliwi zarządcy drogi poprowadzenie dwupasmowej jezdni, chodnika dla pieszych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Obiekt zostanie podwyższony do wysokości 4,6 m

Konstrukcja nośna wiaduktu nad ul. Ozorkowską zostanie odmalowana i pokryta powłoką antykorozyjną. W tym celu w połowie października została zdemontowana. W kolejnym etapie prac wyburzane będą przyczółki. W ich miejsce powstaną nowe podpory.

W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 7 mostów i 4 wiadukty, co zwiększy możliwości transportu ładunków. Na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca wymienionych zostanie łącznie ok. 42 km torów i sieci trakcyjnej oraz 24 rozjazdy.

Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy modernizacja 22 przejazdów. Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu wyposażone zostanie w nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe, które będą wspierać dyżurnych w prowadzeniu ruchu między Zgierzem i Łęczycą. Zamontowane zostaną m.in. urządzenia zdalnej kontroli rozjazdów oraz urządzenia zdalnego sterowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na czas prac na jednotorowej linii Zgierz – Ozorków – Łęczyca wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Informacje o rozkładzie jazdy są na stronie www.portalpasazera.pl

Korzyści dla podróżnych ze środków unijnych i budżetowych

Inwestycja PLK miedzy Zgierzem a Łęczycą to 2 projekty realizowane równocześnie.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” o wartości 172,8 mln netto jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 143,3 mln zł.

Projekt pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno” o wartości 129,5 mln zł netto jest finansowany ze środków budżetowych.

Trasa Łódź – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca zostanie przebudowana do 2022 roku.

Reklama