Pasażer Przewozy towarowe

Drastyczny spadek liczby pasażerów w kwietniu. W przewozach towarowych nie jest lepiej

W kwietniu pociągami podróżowało niewiele ponad 6 mln pasażerów. Wynik ten jest mniejszy o ponad 75 proc. niż przed rokiem. Kolej w kwietniu przewiozła 16,7 mln ton ładunków. Na drastyczny kwietniowy spadek wpływ mają przede wszystkim wprowadzone w związku z koronawirusem ograniczenia.

Obowiązujący przez cały miesiąc stan epidemii ograniczył liczbę pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego. Liczba podróżnych zmniejszyła się o 66 proc. względem marca bieżącego roku, natomiast różnica rok do roku wyniosła aż 77 proc. W kwietniu ubiegłego roku z usług kolei skorzystało o 20 mln pasażerów więcej.

Wprowadzone ograniczenia wpłynęły na zmniejszenie średniej odległości przejazdu do 46 km. Jest to wartość niższa o 9 km względem marca 2020 r. i o 19 km względem kwietnia 2019 r. Praca przewozowa w wyniosła 282,1 mln pasażerokilometrów (spadek o niespełna 71 proc. względem marca 2020 r. oraz prawie 84 proc. względem kwietnia 2019 r.), natomiast pracę eksploatacyjną ograniczono do 9,3 mln pociągokilometrów (spadek o 29,2 proc. względem marca 2020 r. oraz 31,8 proc. względem kwietnia 2019 r.).

– Kwiecień był wyjątkowo trudnym miesiącem, także przewozy kolejowe silnie odczuły skutki obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W poprawie kondycji finansowej pasażerskich przewoźników kolejowych pomogą z pewnością mechanizmy przewidziane w Tarczy antykryzysowej 3.0 – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Sukcesywnie znoszone są kolejne obostrzenia i to także wyzwanie dla kolei. Pasażerowie muszą mieć nadal zaufanie do usług publicznego transportu zbiorowego. Ważna jest tu współpraca na poziomie samorządów, na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, także z przedstawicielami innych gałęzi transportu – dodaje.

 

Jak przedstawia się sektor przewozów towarowych?

Towarowi przewoźnicy kolejowi przewieźli w kwietniu ponad 16,7 mln ton ładunków (spadek o niespełna 13,2 proc. względem marca 2020 r. oraz ponad 17 proc. względem kwietnia 2019 r.). Zmiany na rynku przewozów towarowych są mniejsze, niż dla przewozów pasażerskich. Praca przewozowa wyniosła 3,7 mld tonokilometrów (spadek o ponad 15,4 proc. względem marca 2020 r. oraz ponad 23,1proc. względem kwietnia 2019 r.), natomiast praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 5,6 mln pociągokilometrów (spadek o ponad 11,9 proc. względem marca 2020 r. oraz ponad 20,7 proc. względem kwietnia 2019 r.).

– Widać wyraźnie, że  epidemia wywarła dużo mniejszy wpływ na transport towarów w porównaniu z przewozami pasażerskimi. Możliwość realizacji przewozów towarowych bez dodatkowych ograniczeń, również w komunikacji międzynarodowej, pozwoliła na utrzymanie wykonywanych zleceń – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Transport ładunków jest niezwykle ważny dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza w trudnym dla państwa i obywateli okresie – dodaje.

 

Dodaj komentarz