Pasażer Przewozy towarowe

Drastyczny spadek liczby pasażerów w kwietniu. W przewozach towarowych nie jest lepiej

W kwietniu pociągami podróżowało niewiele ponad 6 mln pasażerów. Wynik ten jest mniejszy o ponad 75 proc. niż przed rokiem. Kolej w kwietniu przewiozła 16,7 mln ton ładunków. Na drastyczny kwietniowy spadek wpływ mają przede wszystkim wprowadzone w związku z koronawirusem ograniczenia.

Obowiązujący przez cały miesiąc stan epidemii ograniczył liczbę pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego. Liczba podróżnych zmniejszyła się o 66 proc. względem marca bieżącego roku, natomiast różnica rok do roku wyniosła aż 77 proc. W kwietniu ubiegłego roku z usług kolei skorzystało o 20 mln pasażerów więcej.

Wprowadzone ograniczenia wpłynęły na zmniejszenie średniej odległości przejazdu do 46 km. Jest to wartość niższa o 9 km względem marca 2020 r. i o 19 km względem kwietnia 2019 r. Praca przewozowa w wyniosła 282,1 mln pasażerokilometrów (spadek o niespełna 71 proc. względem marca 2020 r. oraz prawie 84 proc. względem kwietnia 2019 r.), natomiast pracę eksploatacyjną ograniczono do 9,3 mln pociągokilometrów (spadek o 29,2 proc. względem marca 2020 r. oraz 31,8 proc. względem kwietnia 2019 r.).

– Kwiecień był wyjątkowo trudnym miesiącem, także przewozy kolejowe silnie odczuły skutki obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W poprawie kondycji finansowej pasażerskich przewoźników kolejowych pomogą z pewnością mechanizmy przewidziane w Tarczy antykryzysowej 3.0 – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Sukcesywnie znoszone są kolejne obostrzenia i to także wyzwanie dla kolei. Pasażerowie muszą mieć nadal zaufanie do usług publicznego transportu zbiorowego. Ważna jest tu współpraca na poziomie samorządów, na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, także z przedstawicielami innych gałęzi transportu – dodaje.