Analizy Raport z Polski

Funkcjonariusze SOK podsumowali rok 2020 [RAPORT]

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podsumowali rok 2020. W ciągu minionych 12 miesięcy przeprowadzili 13 424 kontrole skupów złomu, 70 tys. patroli na przejazdach kolejowo-drogowych i w miejscach nielegalnych przejść. Mundurowi zaangażowali się także w przeciwdziałanie rozprzestrzenienia się wirusa Covid-19.

W roku 2020 spadła liczba zdarzeń – w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 14 proc. Wówczas funkcjonariusze odnotowali ich 7535, w roku 2020 – 6443. Spadek zdarzeń w okresie lat 2014-2020 wynosi ok. 50 proc.

Najwięcej, o ponad 33 proc. spadła liczba zarejestrowanych przypadków kradzieży elementów toru, taboru, narzędzi oraz przewożonych towarów, w tym węgla. Zanotowano ponad 20 proc. mniej przypadków kradzieży i dewastacji urządzeń na przejazdach kolejowo drogowych. O 10 proc. spadła, liczba kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury kolejowej na czynnych liniach kolejowych. Funkcjonariusze SOK w 2020 r. ujęli 1 815 sprawców kradzieży, dewastacji i wybryków chuligańskich. Funkcjonariusze pouczyli ponad 40 tys. osób, które nie przestrzegały przepisów na obszarze kolejowym i w pociągach. Nałożono ponad 22 tys. mandatów karnych.

By przeciwdziałać kradzieżom infrastruktury kontrolowane są punkty skupu złomu. W ubiegłym roku SOK przeprowadził blisko 13,5 tys. kontroli.

SOK – zaangażowanie w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa to dodatkowe działania funkcjonariuszy SOK. Na polecenie wojewodów, przy współpracy z Policją i Strażą Graniczną oraz przewoźnikami kolejowymi, prowadzono pomiary temperatury ciała u podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski z Niemiec, Czech i Słowacji.

Funkcjonariusze SOK zapewniali sprawne i bezpieczne przejazdy w ramach operacji „LotdoDomu”. Patrole SOK zabezpieczały pociągi na całej trasie przejazdu, a także na postojach. We współpracy ze Strażą Graniczną SOK przeprowadzała na kolejowych przejściach granicznych, kontrolę temperatury u pracowników obsługi pociągów towarowych wjeżdżających na teren Polski.

Dodatkowo, zgodnie z poleceniami wydanymi przez wojewodów funkcjonariusze SOK pełnili patrole zabezpieczając stacje: Warszawa Centralna, Warszawa Lotnisko Chopina, Kraków Główny. Podczas pandemii COVID-19 funkcjonariusze SOK prowadzą kontrolę przestrzegania obowiązujących obostrzeń.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na kolei SOK wykorzystuje specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie. Do dyspozycji funkcjonariuszy są Mobilne Centra Monitoringu, termowizory, noktowizory oraz fotopułapki. W codziennych działaniach patrolom towarzyszą świetnie wyszkolone psy służbowe.

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, do dyspozycji pozostaje całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei reagują na wszystkie zgłoszenia.

Dodaj komentarz