Aktualności Przewozy towarowe Wydarzenia

Hiszpania publikuje szczegóły inicjatywy Freight 30

Hiszpańskie Ministerstwo Transportu, Mobilności i Agendy Miejskiej (MiTMA) opublikowało ostateczne szczegóły inicjatywy Freight 30, wartego 8 miliardów euro planu zwiększenia udziału kolei w rynku przewozów towarowych z 5% do 10% do 2030 roku.

8 mld euro Mitma zainwestuje w ramach planu naprawy, transformacji i odporności (PRTR) w infrastrukturę, cyfryzację i plan pomocy dla operatorów. Oczekuje się, że inwestycja zmniejszy także emisje o 40%.

Ostateczną wersję planu Mitma opublikowała po otrzymaniu informacji zwrotnych od operatorów i firm logistycznych, po przeanalizowaniu pierwszego projektu. Ten udostępniono w październiku 2021 r.

Inwestycje krótko- i średnioterminowe finansowane będą z Planu Odbudowy, Transformacji i Odporności (PRTR) oraz Budżetu Ogólnego Państwa (PGE). Obejmą około 1,5 mld EUR z mechanizmu naprawy i odporności (MRR) na zwiększenie wydajności sieci towarowej poprzez promowanie intermodalności i modernizację węzłów dystrybucyjnych, z naciskiem na kolej.

Ponadto ponad 300 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie operatorów w zakresie:

  • instalacji ERTMS
  • zakupów i odnowienia wagonów w celu wsparcia interoperacyjności,
  • zakupów i odnowienia lokomotyw z kryteriami środowiskowymi,
  • budowy, adaptacji lub modernizacji prywatnych terminali towarowych i ich połączeń z siecią kolejową,
  • wdrażania technologii i cyfryzacja.

Inicjatywa „Dobra 30” obejmie również wsparcie dla operatorów dotkniętych tymczasowymi ograniczeniami przepustowości wynikającymi z prac infrastrukturalnych, a także wsparcie w zakresie obniżenia kosztów opłat za dostęp do torów, podnosząc łączną kwotę wsparcia dla operatorów do ponad 900 mln euro.

Dodaj komentarz