Wydarzenia

I Konferencja Dworce Przyszłość dworców w Polsce i na świecie

To była konferencja jedyna w swoim rodzaju – odważna, prekursorska, międzynarodowa.

Jako jeden z instrumentów służących do realizacji wyżej wylistowanych celów Zielińska wskazała Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. projekty dotyczące modernizacji i przebudowy dworców kolejowych. Marek Michalski, Członek Zarządu PKP SA, przestawił podstawowe założenia Programu Inwestycji Dworcowych PKP SA na lata 2016–2023 (PID). PKP jest właścicielem 2136 dworców kolejowych w całej Polsce, w tym 574 czynnych, na których pasażerowie mają dostęp do ogólnodostępnej, publicznej przestrzeni.

W ramach realizacji PID do końca 2023 roku PKP przewidziały modernizację 464 dworców kolejowych. Program zakłada realizację nowoczesnych, oszczędnych i ekologicznych obiektów (kontynuacja i rozwijanie projektu Innowacyjnych Dworców Systemowych). Jak podkreślił Michalski, głównymi celami PID jest: wzrost atrakcyjności transportu kolejowego, dostarczenie silnego impulsu prorozwojowego, uzyskanie efektu synergii, a także zapewnienie efektywnego zagospodarowania powierzchni dworców. Dworce na świecie Konferencja Dworce miała prawdziwie międzynarodowy charakter. Pierwszy z zagranicznych prelegentów, Atsushi Sakai, Zastępca Dyrektora Biura Europejskiego Japan East Railways, na europejskich oraz azjatyckich przykładach zaprezentował funkcje i sposoby zarządzania dworcami. Według Sakai na nowoczesny, dobrze funkcjonujący obiekt kolejowy składa się szereg czynników, takich jak zorientowanie na potrzeby pasażerów, zapewnienie bezpieczeństwa, opłacalność i sposób finansowania, intermodalność, działania prośrodowiskowe i prospołeczne, a także dobre skorelowanie dworca lub stacji z infrastrukturą miejską.