Wydarzenia

I Konferencja Dworce Przyszłość dworców w Polsce i na świecie

To była konferencja jedyna w swoim rodzaju – odważna, prekursorska, międzynarodowa.

Jako jeden z instrumentów służących do realizacji wyżej wylistowanych celów Zielińska wskazała Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. projekty dotyczące modernizacji i przebudowy dworców kolejowych. Marek Michalski, Członek Zarządu PKP SA, przestawił podstawowe założenia Programu Inwestycji Dworcowych PKP SA na lata 2016–2023 (PID). PKP jest właścicielem 2136 dworców kolejowych w całej Polsce, w tym 574 czynnych, na których pasażerowie mają dostęp do ogólnodostępnej, publicznej przestrzeni.

W ramach realizacji PID do końca 2023 roku PKP przewidziały modernizację 464 dworców kolejowych. Program zakłada realizację nowoczesnych, oszczędnych i ekologicznych obiektów (kontynuacja i rozwijanie projektu Innowacyjnych Dworców Systemowych). Jak podkreślił Michalski, głównymi celami PID jest: wzrost atrakcyjności transportu kolejowego, dostarczenie silnego impulsu prorozwojowego, uzyskanie efektu synergii, a także zapewnienie efektywnego zagospodarowania powierzchni dworców. Dworce na świecie Konferencja Dworce miała prawdziwie międzynarodowy charakter. Pierwszy z zagranicznych prelegentów, Atsushi Sakai, Zastępca Dyrektora Biura Europejskiego Japan East Railways, na europejskich oraz azjatyckich przykładach zaprezentował funkcje i sposoby zarządzania dworcami. Według Sakai na nowoczesny, dobrze funkcjonujący obiekt kolejowy składa się szereg czynników, takich jak zorientowanie na potrzeby pasażerów, zapewnienie bezpieczeństwa, opłacalność i sposób finansowania, intermodalność, działania prośrodowiskowe i prospołeczne, a także dobre skorelowanie dworca lub stacji z infrastrukturą miejską.

O miejscu i funkcji dworca w przestrzeni miejskiej mówił również Paul Van Doninck, przedstawiciel JERNHUSEN, czyli zarządcy szwedzkich nieruchomości kolejowych. Van Doninck zapoznał uczestników konferencji ze specyfiką zliberalizowanego rynku, przedstawił historię kolei w Szwecji oraz opowiedział o sposobach finansowania inwestycji dworcowych.

Dworce kolejowe w Republice Czeskiej były tematem wystąpienia Lenki Žemličkovej i Davida Blahoša z SŽDC s.o., tj. zarządcy czeskiej infrastruktury kolejowej. Natomiast Valdas Mikelionis oraz Jadvyga Burak z JSC Lithuanian Railways zaprezentowali rozwiązania zastosowane podczas przebudowy i modernizacji dworca kolejowego w Wilnie. Wystąpienia zagranicznych gości wywołały duże poruszenie i zapoczątkowały żywiołową debatę na temat różnic pomiędzy różnymi systemami zarządzania oraz wykorzystywania funkcjonalności dworców. Nowe rozwiązania, nowe projekty Srebrnego partnera konferencji, firmę BKT Elektronik, reprezentował Dyrektor Michał Piechulek, który w swojej prelekcji kompleksowo przedstawił i scharakter yzował możliwe zastosowania teleinformatycznych systemów transmisji danych w systemach bezpieczeństwa oraz systemach informacji pasażerskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prelekcja Marcina Bruzdy, Dyrektora Trend Control System, brązowego partnera konferencji. Bruzda przybliżył ważne zagadnienie obniżania kosztów eksploatacyjnych budynków przy wykorzystaniu technologii TREND i podkreślił, że właściwy dobór systemu sterowania może zapewnić nie tylko komfort użytkowania, ale i znacząco obniżyć koszt utrzymania obiektu. Jan Tereszczuk, Dyrektor Biura Infrastruktury Pasażerskiej PKP PLK SA, przedstawił wspólne projekty PKP oraz PKP PLK w zakresie modernizacji dworców i stacji kolejowych.

Po nim wystąpiła Barbara Boczkowska, Naczelnik Biura Infrastruktury Pasażerskiej PKP PLK, która skupiła się na zagadnieniu nowoczesnego i funkcjonalnego wyposażenia obiektów obsługi podróżnych. Daniel Załuski, dr hab. inż. arch. z Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, omówił funkcjonalność dworców kolejowych i węzłów przesiadkowych w świetle projektowania uniwersalnego. Następnie starszy inspektor Jerzy Malon ze Straży Ochrony Kolei przedstawił zaangażowanie SOK w zapewnienie bezpieczeństwa na dworcach kolejowych w Polsce.

W swoim nowym projekcie Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei skupiła się na zagadnieniu dworców i – szerzej – nieruchomości kolejowych, ich umiejscowienia w strukturze miasta, adaptowaniu do potrzeb pasażerów, przebudowach, modernizacjach oraz odpowiedzialności społecznej, czyli tworzeniu przestrzeni publicznej o wyjątkowej jakości. I Konferencja Dworce odbyła się w dniach 1–2 grudnia 2016 r. w Poznaniu. Celem wydarzenia było przedstawienie różnych modeli funkcjonowania dworców kolejowych, trendów inwestycyjnych w Polsce i na świecie oraz wniosków z już zrealizowanych modernizacji. Wsparcia merytorycznego konferencji udzielili: partner srebrny BKT Elektronik SA oraz partner brązowy – Trend Control Systems (Honywell Sp. z o.o.). Potencjał – inicjatywy – możliwości Konferencję otworzyło wystąpienie Dyrektora Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adama Musiała.

Czytaj dalej >