Przewozy towarowe Raport z Polski Tabor

Kolejne Vectrony od Siemens Mobility zasilą flotę PKP Cargo

PKP Cargo odebrało kolejnych pięć lokomotyw Vectron MS od Siemens Mobility. Największy operator towarowy w Polsce obecnie w swojej flocie ma 25 pojazdów Siemensa.

PKP Cargo odebrało kolejne lokomotywy od Siemens Mobility.
PKP Cargo odebrało kolejne lokomotywy od Siemens Mobility.

Odebrane przez PKP Cargo lokomotywy dedykowane są do transportu intermodalnego. Kontrakt obejmuje ich pełne utrzymanie na okres 8 lat wraz z opcją wykonania naprawy P4. W ramach umowy Siemens Mobility dostarczy oprogramowanie do obsługi eksploatacji lokomotyw oraz zestaw fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów.

Pierwszą umowę PKP Cargo podpisał z Siemens Mobility we wrześniu 2015 r. Wówczas przewoźnik zaplanował zakup 15 sztuk lokomotyw. Cztery lata później skorzystał z prawa opcji na zakup kolejnych 5 elektrowozów.

W roku 2022 największy przewoźnik towarowy w Polsce zakupił kolejne 5 pojazdów, tym razem z przeznaczeniem do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i Europie. Teraz nastąpiła finalizacja kontraktu i odbiór ostatnich lokomotyw Vectron.

PKP CARGO co roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznacza na zakup i modernizację taboru, gdyż w ten sposób dbamy o podnoszenie zdolności operacyjnych spółki, a co za tym idzie także naszej konkurencyjności. Obecny zakup lokomotyw Vectron ma na celu podniesienie możliwości PKP CARGO w zakresie przewozów intermodalnych w ruchu międzynarodowym – mówi Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO SA. – Ten kierunek jest dla nas bardzo ważny, gdyż jednym ze strategicznych celów PKP CARGO jest rozwijanie przewozów zagranicznych, zwłaszcza na rynkach państw Trójmorza – podkreśla prezes Dariusz Seliga.

 

Zakup z dofinansowaniem CUPT

Umowa podpisana przez PKP CARGO z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakłada dofinansowanie zakupu 220 wagonów-platform do przewozów kontenerów (kontrakt zrealizowało konsorcjum Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries) i pięciu lokomotyw wielosystemowych ze środków Funduszu Spójności (Program Infrastruktura i Środowisko). Wartość obu umów sięga około 243,5 mln zł netto, w tym prawie 92,4 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

– Po raz kolejny mamy okazję zobaczyć, jak Fundusze Europejskie wspierają rozwój PKP CARGO. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków POIŚ, spółka unowocześnia swój tabor poprzez zakup platform intermodalnych oraz nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, takich jak Vectron. Nas szczególnie cieszy pespektywa dalszego rozwoju towarowego transportu kolejowego, który jest elementem zrównoważonego i ekologicznego systemu transportowego Polski – powiedziała Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach i różnych warunkach eksploatacyjnych. Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem przy budowie pojazdu była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim jak i towarowym w Europie.

Dodaj komentarz