Publikacje Firm Wywiady

Kolejowe Zakłady Łączności – SMOK ze świadectwem dopuszczenia [WYWIAD]

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. otrzymały od Urzędu Transportu Kolejowego świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla swojego innowacyjnego Systemu Monitorowania Obiektów Kolejowych typu SMOK-2IP-A.

Jest to system telewizji użytkowej stosowany na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii „A”, „F” i przejściach obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, w tym systemy stwierdzania końca pociągu.

System telewizji przemysłowej SMOK-2IP-A umożliwia zdalny podgląd obrazu w rozdzielczości FullHD (1920×1080) oraz rejestrację zdarzeń na dedykowanym rejestratorze cyfrowym. System umożliwia również interkomową komunikację głosową w dwóch kierunkach pomiędzy miejscem nadzoru, a obszarem obserwowanym. System składa się z trzech modułów funkcjonalnych: modułu urządzeń zewnętrznych – punkty kamerowe, modułu urządzeń zewnętrznych – szafa zewnętrzna TVU z wyposażeniem oraz modułu stacji operatorskiej – urządzenia montowane w punkcie dozoru. Wszystko oparte jest o wysokiej jakości rozwiązania co zapewnia bezawaryjne działanie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.

W związku uzyskaniem możliwości eksploatacji, Raport Kolejowy poprosił Prezesa Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności Michała Putkiewicza o przybliżenie tego tematu i odpowiedź na kilka pytań.

Jakie znaczenie dla Kolejowych Zakładów Łączności ma uzyskane dopuszczenie?

Świadectwo dopuszczenia dla Systemu Monitorowania Obiektów Kolejowych typu „A” pozwoli nam rozszerzyć portofolio produktów dla rynku kolejowego, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo na kolei oraz usprawniając pracę osób czuwających nad bezpieczeństwem podróżnych.

Przez 9 miesięcy system był na poligonie prób eksploatacyjnych w podbydgoskiej Brzozie, jak można podsumować testy?

Testy zakończyły się pomyślnie. System był badany przez cztery pory roku, badania uwzględniały więc wszystkie występujące w kraju warunki pogodowe. SMOK-2IP-A uzyskał pozytywną opinię zarówno jednostki badawczej, czyli Instytutu Kolejnictwa, jak i użytkownika systemu, czyli PKP PLK S.A.

SMOK-2IP-A jest produktem posiadającym pełną redundancję. Czy można powiedzieć, że jest niezawodny?

Elementy systemu przeszły szereg badań w jednostkach badawczych posiadających akredytację (PCA). Między innymi badania klimatyczne, mechaniczne oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Weryfikacji podlegało także dedykowane oprogramowanie, które uzyskało bardzo wysoki stopień stabilności i odporności na wszelkiego rodzaju usterki i zakłócenia. Co w całości daje nam gwarancję niezawodności systemu. Warto też wspomnieć o systemie analityki biznesowej, który pozwala rozwijać system o nowe funkcje i moduły.

W serii SMOK są też inne warianty systemu monitoringu. Co jeszcze KZŁ mają do zaproponowania w sferze bezpieczeństwa przejazdów, dworców i peronów?

Kolejowe Zakłady Łączności mają w swojej ofercie produktowej również System Monitoringu Obiektów Kolejowych typu B (SMOK-2IP-B), który ponad dwa lata temu uzyskał dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. System ten spełnia wymagania do stosowania na przejazdach kolejowo-drogowych kat. B i jest zgodny z instrukcją Ie-111. Ponadto oferujemy klasyczne systemy monitoringu wizyjnego, które znajdują swoje zastosowanie zarówno na obiektach dworcowych jak i stacyjnych. System ma swoją wersję zgodną z wytycznymi IPI-6 i w takiej formie został odebrany i funkcjonuje już na obiektach PKP PLK S.A. W sferze bezpieczeństwa KZŁ posiada w swojej ofercie również system łączności dyspozytorskiej (SLK). SLK to centrale tworzące sieć łączności dyspozytorskiej zapewniające komunikację pomiędzy dyżurnymi ruchu a wszystkimi posterunkami w obrębie stacji oraz wzdłuż szlaku kolejowego. KZŁ jest w posiadaniu bezterminowego świadectwa dopuszczenia dla urządzeń starego typu, a model nowej generacji zakończył już badania na poligonie i jest obecnie na końcowym etapie uzyskiwania dopuszczenia zgodnego z instrukcją ie-116.

Dodaj komentarz