Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

Przy czym w 2017 roku odnotowano 25 przypadków wniknięcia ptaka do silnika, trzy razy więcej niż w 2009 roku. W latach 2010-2017 nie stwierdzono w Polsce ofiar śmiertelnych ani poważnych uszkodzeń ciała, raz stwierdzono lekkie uszkodzenia ciała (2017).