Raport z Polski Tabor Wydarzenia

„Marszałek Piłsudski” na torach

Pociągi PKP Intercity już od 20 lat łączą Polskę i Polaków. Dlatego jako narodowemu przewoźnikowi zależy nam na pielęgnowaniu historii Polski i popularyzacji wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny. Nazwanie pociągu na cześć Marszałka Piłsudskiego to nasze kolejne działanie w tym obszarze. Pamiętamy o naszych korzeniach, historii i misji, jaką pełnimy – podkreśla Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

To właśnie tutaj, w Krakowie, odbył się pogrzeb Józefa Piłsudskiego. Ogromna skala uroczystości świadczyła o wadze tej postaci dla kraju i historii. Bardzo mnie cieszy, że niecałe sto lat po jego śmierci dalej upamiętniamy Marszałka, nadając jego imię nie tylko krakowskiemu dworcowi, ale też jednemu z pociągów, który będzie przemierzał trasę między starą i obecną stolicą Polski – mówi Robert Andrzejczyk, p.o. Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.