Inwestycje Wydarzenia

Między Katowicami a Zawierciem powstaną dodatkowe tory

Między Katowicami a Zawierciem powstaną dodatkowe tory. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe już podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju kolei aglomeracyjnej na Śląsku. Przede wszystkim zwiększy się przepustowość linii.

Fot. Katarzyna Głowacka

W ramach studium wykonalności spółka przeanalizuje możliwości modernizacji oraz dobudowy dodatkowych torów na odcinku Zawiercie – Będzin. Umożliwi to rozdzielenie ruchu dalekobieżnego na trasie Katowice – Będzin – Zawiercie od aglomeracyjnego.

Dodatkowe para torów umożliwi także separację ruchu pasażerskiego i towarowego na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Łazy – Zawiercie. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego i towarowego usprawni przejazdy pociągów i przewóz towarów. Na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Składy, szczególnie te dalekobieżne, będą mogły jeździć z większą prędkością. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej pozwoli na wybór najbardziej korzystnego wariantu modernizacji linii kolejowej.

– Konsekwentnie zapewniamy mieszkańcom województwa śląskiego coraz lepsze połączenia kolejowe. Widząc ogromny potencjał kolei w regionie, oprócz realizowanych inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego, patrzymy także w przyszłość i planujemy sprawny oraz efektywny jej rozwój w aglomeracji śląskiej. Wszystko to służy celowi, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także prezes Zarządu PKP PLK.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sukcesywnie zwiększają dostęp do kolei i podnoszą standard podróży. Głównym celem tej inwestycji jest rozwój połączeń aglomeracyjnych w województwie śląskim, a co za tym idzie, usprawnienie dojazdów mieszkańców regionu do pracy i szkół. Skorzystają także pasażerowie wyruszający w dalszą drogę wybierający połączenia dalekobieżne – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Celem planowanej inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu, usprawnienie podróży i przewozu towarów poprzez poprawę przepustowości linii kolejowej na odcinku pomiędzy Katowicami i Zawierciem. Prowadzenie prac studialnych określi możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty inwestycji.

W czwartek 8 października PKP PLK podpisały umowę z firmą Databout Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawiercie – Będzin – Etap IV” w ramach zadania pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Wartość umowy to ponad 2 mln zł ze środków budżetowych.

Termin realizacji prac studialnych planowany jest na lata 2020-2022. Po opracowaniu studium wykonalności możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych, a następnie prac budowlanych w nowej perspektywie finansowej.

Reklama