Przewozy towarowe

NEWAG zmodernizuje lokomotywy dla PKP LHS

 

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. oraz NEWAG SA 26 lipca 2017 r. podpisały umowę na modernizację 10 lokomotyw spalinowych ST 44. Umowa dotyczy modernizacji wycofanych z eksploatacji lokomotyw typu ST 44 do typu 311Da.

Pierwsza zmodernizowana lokomotywa zostanie dostarczona do końca marca 2018 r., natomiast dostawa wszystkich lokomotyw nastąpi do końca 2018 r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 95 milionów zł netto. Dotychczasowe wyniki eksploatacyjne taboru oraz wykonane na zlecenie PKP LHS niezależne analizy wskazują, że modernizacja jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem w związku z polityką transportową firmy. Potwierdzają to również ogólnodostępne dokumenty określające kierunki europejskiej strategii transportu, w których korzystanie z już posiadanych zasobów stanowi jeden z priorytetów obok energooszczędności i efektywności.