Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Transport kontenerowy między Europą a Chinami coraz popularniejszy

Coraz większą popularnością cieszy się kontenerowy transport kolejowy między Europą, a Chinami. Jego wzrost jest nawet silniejszy niż przewidywali sami przewoźnicy. Jego przyczyny są złożone: transport morski doświadczył w pierwszej połowie roku różnych niepowodzeń, przez koszty transportu statkami wzrosły czterokrotnie, podczas gdy koszty transportu koleją pozostały na tym samym poziomie. Dostawcy usług kolejowych opracowują nowe rozwiązania logistyczne, napędzają cyfryzację i dostosowują infrastrukturę do przewidywanego wzrostu.

Fot. nadesłane

Największym dostawcą usług w zakresie szerokotorowych przewozów kontenerowych jest UTLC ERA, spółka założona wspólnie przez Koleje Białoruskie, Kazachstanu i Rosyjskie, które odpowiadają za 90% wszystkich przewozów tranzytowych między Chinami a Europą. Spółka rozwija się w bardzo dynamicznym tempie – przewiduje, że w ostatnich miesiącach 2021 roku odnotuje kolejny, 20-procentowy wzrost.

– Jesteśmy dwa lata przed naszymi prognozami – twierdzi prezes Alexey Grom.

 

W 2020 r. UTLC ERA odnotował już 64-procentowy wzrost rok do roku, z 333 000 standardowych kontenerów (TEU) do 547 000 obecnie. Odpowiada to towarom o wartości 31,5 mld dolarów, czyli 5,5 procent wartości handlu między Europą a Chinami. Pięć lat temu, w 2016 r., firma przetransportowała zaledwie 100 983 standardowych kontenerów.

Transport towarów na trasie liczącej 5 430 km zajmuje UTLC ERA 5,5 dnia od granicy z Chinami do granicy z Europą. Jak podkreśla Alexey Grom, firma stale rozwija nowe zdolności przeładunkowe i rezerwy, jednocześnie wdrażając nowe technologie wraz ze swoimi partnerami. Na początku czerwca na granicy chińsko-kazachskiej został otwarty nowy terminal przeładunkowy – Dostyk TransTerminal. Jego docelowa pojemność przeładunkowa wynosi 700.000 TEU. UTLC ERA testuje już obsługę pociągów kontenerowych z Chin do Europy na nowym terminalu.

-Bardzo się cieszymy, że terminale na granicach są rozbudowywane. Mam tu na myśli nie tylko terminale wzdłuż granicy z Chinami – obserwujemy również szybki rozwój na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim – zaznacza prezes euroazjatyckiej firmy transportowej.

 

Nowe technologie stosowane są na głównym przejściu granicznym Brześć-Małaszewicze na granicy europejskiej. Dodatkowo, trasy lądowe z Chin do Europy i z powrotem uzupełniają usługi multimodalne, integrujące kolej kaliningradzką, porty w obwodzie kaliningradzkim oraz trasy UTLC ERA. Jednak obwód kaliningradzki ma znacznie większy potencjał tranzytowy i jest w stanie przewieźć 4-krotnie większą ilość towarów niż obecnie. W 2020 roku wolumeny dla Europy obsługiwane przez rosyjską enklawę Kaliningradu nad Morzem Bałtyckim wzrosły o 320% rok do roku.

Z kolei Chiny nadal pozostają siłą napędową transportu tranzytowego. W pierwszych 6 miesiącach 2021 r. kraj ten wysłał do Europy 200 200 TEU, o 42 proc. więcej niż w roku poprzednim. W tym samym czasie przewozy kontenerów z ładunkiem do Chin wzrosły o 80% i wyniosły 116.500 TEU (64.500 TEU w roku poprzednim).

Dodaj komentarz