Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Transport kontenerowy między Europą a Chinami coraz popularniejszy

Coraz większą popularnością cieszy się kontenerowy transport kolejowy między Europą, a Chinami. Jego wzrost jest nawet silniejszy niż przewidywali sami przewoźnicy. Jego przyczyny są złożone: transport morski doświadczył w pierwszej połowie roku różnych niepowodzeń, przez koszty transportu statkami wzrosły czterokrotnie, podczas gdy koszty transportu koleją pozostały na tym samym poziomie. Dostawcy usług kolejowych opracowują nowe rozwiązania logistyczne, napędzają cyfryzację i dostosowują infrastrukturę do przewidywanego wzrostu.

Fot. nadesłane

Największym dostawcą usług w zakresie szerokotorowych przewozów kontenerowych jest UTLC ERA, spółka założona wspólnie przez Koleje Białoruskie, Kazachstanu i Rosyjskie, które odpowiadają za 90% wszystkich przewozów tranzytowych między Chinami a Europą. spółka rozwija się w bardzo dynamicznym tempie – przewiduje, że w ostatnich miesiącach 2021 roku odnotuje kolejny, 20-procentowy wzrost.

– Jesteśmy dwa lata przed naszymi prognozami – twierdzi prezes Alexey Grom.