Inwestycje Pasażer Raport z Polski

Nowe przystanki na linii Katowice Ligota – Tychy

Na linii kolejowej Katowice Ligota – Tychy powstaną cztery nowe przystanki: Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchna i Katowice Podlesie Saska. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały już umowy na realizację projektów i prac.

Linia kolejowa nr 142 w Katowicach Kostuchnie (fot. Adam Roik / PKP PLK)
Linia kolejowa nr 142 w Katowicach Kostuchnie (fot. Adam Roik / PKP PLK)

W ramach inwestycji lepszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic. PKP PLK podpisały już cztery umowy na zaprojektowanie, a także wybudowanie nowych przystanków na linii wykorzystywanej obecnie tylko w ruchu towarowym.

Wykonawca wyposaży nowe przystanki w wiaty i oświetlenie, a także oznakowanie i tablice informacyjne. W ramach inwestycji powstaną pochylnie i ścieżki naprowadzające.

Zadanie jest realizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość prac to łącznie ponad 9 mln zł netto. Inwestor planuje zakończyć inwestycje w IV kw. 2023.

– Zwiększanie dostępu do kolei w obszarze dużych aglomeracji sprzyja wyborowi tego środka transportu przez mieszkańców. Dzięki „Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” także w obszarze aglomeracji śląskiej cztery nowe przystanki ułatwią podróże – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.