Inwestycje Pasażer Raport z Polski

Nowe przystanki na linii Katowice Ligota – Tychy

Na linii kolejowej Katowice Ligota – Tychy powstaną cztery nowe przystanki: Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchna i Katowice Podlesie Saska. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały już umowy na realizację projektów i prac.

Linia kolejowa nr 142 w Katowicach Kostuchnie (fot. Adam Roik / PKP PLK)
Linia kolejowa nr 142 w Katowicach Kostuchnie (fot. Adam Roik / PKP PLK)

W ramach inwestycji lepszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic. PKP PLK podpisały już cztery umowy na zaprojektowanie, a także wybudowanie nowych przystanków na linii wykorzystywanej obecnie tylko w ruchu towarowym.

Wykonawca wyposaży nowe przystanki w wiaty i oświetlenie, a także oznakowanie i tablice informacyjne. W ramach inwestycji powstaną pochylnie i ścieżki naprowadzające.

Zadanie jest realizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość prac to łącznie ponad 9 mln zł netto. Inwestor planuje zakończyć inwestycje w IV kw. 2023.

– Zwiększanie dostępu do kolei w obszarze dużych aglomeracji sprzyja wyborowi tego środka transportu przez mieszkańców. Dzięki „Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” także w obszarze aglomeracji śląskiej cztery nowe przystanki ułatwią podróże – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

O korzyściach, wynikających z budowy nowych przystanków, mówi przedstawiciel PKP PLK.

– Budowa czterech nowych przystanków w Katowicach będzie szczególnie korzystna dla mieszkańców południowych dzielnic miasta. Inwestycja z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” pozwoli wykorzystać linię służąca obecnie do przewozów towarowych także na potrzeby lepszej komunikacji pasażerskiej – powiedział Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Linia Katowice Ligota – Tychy (nr 142) stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dzięki nowym przystankom ułatwi komunikację kolejową -dojazd do centrum Katowic i Tychów, a także w południowe regiony woj. śląskiego. Trasa będzie jeszcze lepiej wykorzystywana po realizacji projektu przewidzianego w ramach Programu Kolej Plus.

Większy dostęp do komunikacji kolejowej

„Rządowy programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwia lepszy dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej, a także międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. PKP PLK wykorzystuje te środki m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych.

W programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.

W woj. śląskim program przystankowy obejmuje na liście podstawowej 13 lokalizacji: Rybnik Paruszowiec, Rybnik Niewiadom, Rybnik Niedobczyce, Warszowice, Pawłowice Studzionka, Wodzisław Śląski Centrum, Knurów Szpital, Koniecpol Centrum, Sosnowiec Centrum Handlowe/Jęzor, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchna, a także Katowice Podlesie Saska.

Dodaj komentarz