Personalia

Personalia

Nowy prezes zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

26 marca 2019 r. Zgromadzenie Wspólników PKP Informatyka spółka z o.o. powołało Tadeusza Turzyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Annę Sabinę Wojciechowską na stanowisko Członka Zarządu. W Zarządzie spółki pozostaje Radosław Zawierucha. Ze składu Zarządu został odwołany pan Jakub Prusik – Członek Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

Tadeusz Turzyński
Od ponad 40 lat związany zawodowo z sektorem kolejowym. Zajmował szereg stanowisk eksperckich, menadżerskich i kierowniczych w Dyrekcji Generalnej PKP, Centralnym Ośrodku Informatyki Kolejnictwa PKP, PKP Informatyka spółka z o.o. oraz PKP S.A. Od stycznia 2016 roku zajmował stanowisko dyrektora Biura Teleinformatyki PKP S.A. Posiada wykształcenie wyższe, o specjalności Zarządzanie procesami informatycznymi oraz Administracja. Ukończył kursy m.in. kurs dla członków rad nadzorczych i kurs dla głównych księgowych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej koordynował wdrożenie, utrzymanierozwój systemów informatycznych w spółkach kolejowych. 26 marca 2019 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Anna Sabina Wojciechowska
Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w branży IT. W PKP Informatyka pracuje od grudnia 2015 r. Od lutego 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Wytwarzania Oprogramowania. Wcześniej doświadczenie zdobywała w firmach ICL, Fujitsu Services i S&T Services Polska. Między innymi nadzorowała zespoły zajmujące się kontraktami outsourcingowymi i międzynarodowymi. W latach 2009-2010 członek zarządu spółki informatycznej S&T odpowiedzialna za linię biznesową „Infrastruktura i Usługi IT” o rocznej wartości obrotów 16 mln EUR. W latach 2010-2014, w związku z czasowym pobytem zagranicą, pracowała na stanowisku Konsula w Paryżu zarządzającego zespołem prawnym. Ukończyła Informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe z Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zmiany w składzie zarządu CTL Logistics

Rada Nadzorcza CTL Logistics w dniu 4 kwietnia 2019 roku przyjęła rezygnację z funkcji członka zarządu Grzegorza Kusia, jednocześnie powołując na to stanowisko Przemysława Palonkę.
Powołany na stanowisko Członka Zarządu Pan Przemysław Palonka jest związany z Grupą CTL od 2018 roku. Będzie odpowiedzialny między innymi za opracowanie strategii rozwoju Grupy oraz kształtowanie polityki sprzedaży, pełnego portfolio produktowego Spółki oraz budowanie i zarządzanie relacjami z Klientami. Jednocześnie Przemysław Palonka kontynuuje pracę na rzecz Spółki CTL Północ gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.
Przemysław Palonka jest absolwentem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania. Przed dołączeniem do Grupy CTL pracował w PKO Banku Polskim, ICT , Grupie Kapitałowej Fasing skąd wyniósł bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z finansami, handlem, a także zarządzania projektami.

Nowa dyrektor CUPT

CUPT potwierdził, że na miejsce Przemysława Gorgola powołano Joannę Lech, która będzie pełniła obowiązki dyrektora Centrum. Lech wcześniej pełniła funkcję dyrektora generalnego urzędu w GDDKiA.
Przemysław Gorgol kierował jednostką zajmującą się funduszami unijnymi na projekty transportowe od marca 2016 roku. Na funkcję pełniącego obowiązki dyrektora CUPT powołał go minister Andrzej Adamczyk.

MD

Dodaj komentarz