Inwestycje Raport z Polski

PKP Intercity rozbuduje zaplecze techniczne w Poznaniu

Firma Multiconsult zaprojektuje zaplecze techniczne PKP Intercity na stacji Poznań Główny. Spółka podjęła decyzję o rozbudowie obiektu. Prace modernizacyjne obejmą obszar ok. 1,2 hektara.

Przebudowę przejdzie bocznica kolejowa PKP Intercity Poznań Główny przy ul. Kolejowej. Zmiany wpłyną na zwiększenie standardu utrzymania taboru. Ponadto, zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów. Poprawie ulegnie także gospodarka wodna w obiekcie.

Dzięki wykonanym pracom bocznica będzie dostosowana do obsługi już posiadanych przez spółkę pojazdów, jak i nowoczesnego taboru, który PKP Intercity planuje zakupić w przyszłości.

Zaprojektowane obiekty będą spełniać warunki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem w zakresie powietrza atmosferycznego, a także gruntu i wód gruntowych. Dodatkowo zaplecze techniczne będzie przystosowane do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

– Nie da się przeprowadzać wielomiliardowych inwestycji w tabor bez unowocześniania zapleczy technicznych. Ich rozwój ma znaczący wpływ na kształt siatki połączeń PKP Intercity, jak i na oferowanie coraz wyższego standardu podróżowania dla milionów Polaków. Jest to bardzo ważny element podnoszenia naszej jakości – mówi Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

Jak przebiegać będą prace projektowe?

– Naszym zadaniem jest nie tylko wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji – projektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie stosownych zgód i pozwoleń, ale także wsparcie inwestora w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie ich realizacji. Na opracowanie dokumentacji mamy 12 miesięcy, ale nasz doświadczony zespół projektowy jest już gotowy, by przystąpić do pracy – zaznaczaJarosław Wielopolski, Prezes Zarządu Multiconsult Polska.

 

Na terenie poznańskiej bocznicy kolejowej będą stacjonowały składy wagonowe, elektryczne zespoły trakcyjne, jak i lokomotywy elektryczne oraz spalinowe. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe staną się w Poznaniu także naprawy okresowe poziomu pierwszego (P1) oraz drugiego (P2). Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Prace zaczną się od wykonania projektu budowlanego wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji i zgód administracyjnych. Skończą się zaś na wykonaniu robót budowlanych oraz pozyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w ramach największego programu inwestycyjnego w historii Spółki.

Inwestycje PKP Intercity w obiekty infrastrukturalne

W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi, a także bocznicami kolejowymi. Ponadto – 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

Dodaj komentarz