Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK przesuwają nad Narwią nowy most kolejowy [ZDJĘCIA]

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie nowych skrzyżowań dwupoziomowych. W lokalizacjach: Czyżew, Dąbrowa-Łazy, Jabłoń-Dąbrowa, Porośl-Kije – powstaną wiadukty drogowe. Zaś przy kolejowym przystanku Bojary – przejście pod torami.

Poza startującymi pracami, zaawansowane są już roboty na 19 obiektach inżynieryjnych – mostach, wiaduktach, a także przejściach pod torami. Tunele dla pieszych powstają między innymi na stacjach w Czyżewie i Szepietowie oraz przystanku Zielone Wzgórza w Białymstoku. Na stacji w Białymstoku także budowane jest przejście pod torami, a tuż obok powstaje zadaszenie przyszłych peronów. Postępują prace na nowym wiadukcie pomiędzy wsiami Barszczówka i Baciuty. Dotychczas oddane zostały do ruchu wiadukty nad torami w Szepietowie i Uhowie.

Rail Baltica w liczbach

Na odcinku CzyżewBiałystok zaplanowano budowę lub modernizację:

  • 17 wiaduktów drogowych
  • 8 wiaduktów kolejowych
  • 2 tuneli drogowych
  • 14 przejść podziemnych
  • 10 mostów kolejowych

PKP PLK realizują inwestycję w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku CzyżewBiałystok”. Jej wartość to prawie 3,4 mld zł. Wykonawca planuje zakończyć prace w 2023 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe FacilityCEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.