Inwestycje

PKP PLK zmodernizuje stację PKP w Pasłęku

Przebudowa dwukrawędziowego peronu to jedno z zadań w ramach modernizacji stacji PKP w Pasłęku. Szacowana wartość projektu to 4 mln zł.

Fot. Jarosław Gwrdecki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na stacji w Pasłęku, na linii Olsztyn – Bogaczewo (nr 220).

– Prezydent Andrzej Duda na początku maja ogłosił Program obejmujący 200 przystanków kolejowych na terenie całego kraju. Dziś zaczynamy go realizować poprzez ogłaszanie pierwszych przetargów. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że ok. 2 miliony Polaków mieszka w gminach, gdzie jest czynna linia kolejowa, ale nie ma odpowiedniej infrastruktury pasażerskiej. Program Prezydenta Andrzeja Dudy służy temu, by tego typu sytuacje wyeliminować. Cieszy szczególnie, że pierwszy przetarg na przebudowę przystanku ogłoszony będzie w województwie warmińsko-mazurskim – regionie, który szczególnie doświadczony jest wykluczeniem komunikacyjnym. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Pasłęk to ważna stacja na trasie z Olsztyna do Elbląga i Trójmiasta. W efekcie inwestycji zwiększy się komfort obsługi pasażerów. Podróżni skorzystają z nowego wyższego peronu, wyposażonego w antypoślizgową nawierzchnię. Będą nowe wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewni montaż nagłośnienia, nowe oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Z myślą o potrzebach osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zamontowane zostaną ścieżki dotykowe i pochylnia. Przewidziano stojaki rowerowe dla cyklistów.

– Program Przystankowy odpowiada na potrzeby mieszkańców regionów i dodatkowo zwiększy dostępność komunikacyjną kolei. W zależności od potrzeb, tak jak w Pasłęku przebudujemy perony lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Szacunkowa wartość prac na stacji Pasłęk to 4 mln zł netto. Wybrany w przetargu wykonawca opracuje dokumentację projektową i wykona roboty, planowane na lata 2021-2022.

Program budowy 200 przystanków kolejowych

Ogłoszony 7 maja br. Program Przystankowy 2020-2025 zawiera propozycję 200 inwestycji. To budowa 104 przystanków nowych i w nowej lokalizacji, 45 przystanków odbudowywanych/ modernizowanych. W 51 lokalizacjach będą wydłużane lub przebudowywane perony.

Przedstawiona lista, to propozycje inwestycji, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Warunkiem inwestycji będzie deklaracja regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z przystanków.

Program Przystankowy 2020-2025 realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Program jest komplementarny z Krajowym Programem Kolejowym oraz Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku.

Dodaj komentarz