Aktualności Targi

Podróż bez barier – nowatorska platforma od POLREGIO

Podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, POLREGIO zaprezentowało innowacyjną platformę dla podróżnych o ograniczonej mobilności planujących podróż koleją. Połączenie e-formularza z rozkładem jazdy pociągów umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIOzamówienie asysty w jednym kroku, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko w skali kraju.

PlatformaPodróż bez barier” zaprojektowana przez POLREGIO w jednym miejscu zbiera wszystkie przydatne informacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami i osobom o ograniczonej mobilności planowanie podróży pociągiem i zamawianie asysty. Wszystkie informacje pogrupowane są tematycznie i w sposób bardzo przejrzysty, co znacznie ułatwia znalezienie i dotarcie do wyszukiwanych informacji. Innowacyjność rozwiązania POLREGIO polega na automatyzacji procesu wyszukiwania dogodnych połączeń i zamawiania asysty na wybrane połączenie. Pasażer nie musi szukać interesującego go połączenia na jednej platformie, a zamawiać asystę na innej, tak jak ma to miejsce u innych przewoźników.

POLREGIO zrobi to w jednym miejscu, w jednym kroku. Cały proces dokonywany jest na stronie głównej polregio.pl, bez konieczności rejestracji. Po wyborze trasy i zaznaczeniu wybranych punktów przesiadkowych, pasażer otrzymuje wgląd do szczegółowych informacji o gwarantowanych udogodnieniach, z podziałem na poszczególne stacje planowanej podróży. Dodatkowo, jeśli osoba z ograniczoną mobilnością ma zagwarantowaną pomoc we własnym zakresie na określonym odcinku podróży, może zgłosić potrzebę asysty np. tylko na wybranych stacjach. Nowa platforma scala dane, które do tej pory były rozproszone w różnych źródłach. Pasażer znajdzie na portalu najważniejsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób może skutecznie zgłosić swój przejazd i zamówić niezbędną asystę podczas podróży. Na portalu można znaleźć również m. in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania i odbywania podróży pociągiem przez osoby o ograniczonej mobilności.

– Nowością na platformie jest e-formularz, który umożliwia pasażerowi samodzielne zgłoszenie przejazdu i zamówienie asysty on-line, w tym również na dowolnym urządzeniu mobilnym. Połączenie e-formularza z rozkładem jazdy pociągów umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIOzamówienie asysty w jednym kroku, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko w skali kraju. Obecnie automatyzacja dotyczy przejazdów pociągami POLREGIO. Rozwiązanie to, po pozytywnym przejściu testów z pierwszymi użytkownikami, umożliwia rozszerzenie o innych przewoźników kolejowych w kraju, do czego bardzo zachęcam.
– powiedziała Anna Lenarczyk, Członek Zarządu Przewozów Regionalnych, właściciela marki POLREGIO.

 

Niezależnym konsultantem przy tworzeniu platformy została dr inż. arch. Paulina Tota z Fundacji Polska Bez Barier, która współpracuje na co dzień z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dostosowania miejskich przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością.

– Przy okazji współpracy z POLREGIO miałam okazję przyjrzeć się dogłębnie systemowi zgłaszania potrzeby asysty podczas podróży koleją. Zwróciliśmy uwagę, że główny problem może stanowić swobodny dostęp do kompletu informacji wynikający z warunków systemowych, o pociągu, dworcu oraz peronie. Dzisiaj dzięki platformie POLREGIO podróżny ma te wszystkie informacje w jednym miejscu, gdzie może nie tylko zgłosić przejazd, nawet ten z przesiadkami, w ramach jednego, przejrzystego procesu. Wierzę, że to narzędzie okaże się dla osób z ograniczoną mobilnością znaczącym udogodnieniem. Kibicuję dalszym zmianom oraz rozwojowi platformy.
– powiedziała dr inż. arch. Paulina Tota.

 

MD

Dodaj komentarz