Raport z Polski Wywiady

Rafał Zgorzelski: Kolej to nie tylko biznes? [WYWIAD]

Jeden z takich atrakcyjnych punktów, gdzie prowadzone są już roboty budowlane, znajduje się w Zduńskiej Woli przy ul. Karsznickiej, gdzie powstaje terminal drogowo-kolejowy. Kolejną inwestycją, do której realizacji trwają przygotowania, jest budowa terminalu intermodalnego w Emilianowie k. Bydgoszczy mogącego pełnić funkcję zewnętrznych bram portowych dla portów morskich w Trójmieście. Trzecią – budowa terminalu przeładunkowego przy Linii Hutniczej-Szerokotorowej w Woli Baranowskiej.

Możemy jednak powiedzieć trochę więcej o innym projekcie PKP – Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i przygotowaniach do kolejnego, realizowanego w latach 2024-2030. Czy obecna sytuacja w kraju może wpłynąć na te zadania?

Pierwotnie Program Inwestycji Dworcowych (PID), przyjęty na lata 2016-2023, opiewał na ok. 2 mld zł netto. Z uwagi na zmiany na rynku dziś operujemy zupełnie innymi kwotami. Konsekwentnie jednak oddajemy kolejne inwestycje do użytku i rozpoczynamy nowe. Niedawno rozpoczęły się prace na dworcach kolejowych Toruń Wschodni czy  Ożarów Mazowiecki, w planach mamy także modernizację innych obiektów, np. dworca Toruń Miasto.

Postępowania inwestycyjne to bardzo skomplikowane procesy. Kilka lat temu przyjęliśmy pewne założenia, które z biegiem czasu uległy pewnym modyfikacjom. Zdarza się, że w trakcie realizacji PID musimy wyjaśnić m.in. kwestie własności nieruchomości, pozyskać decyzje środowiskowe czy zgodę konserwatora zabytków. Trzeba pamiętać więc, że pewne inwestycje mogą ulec przesunięciu w czasie, wywołanym działaniem tzw. czynników zewnętrznych. Mam na myśli tu chociażby dostępność wykonawców lub ich brak. Są zadania, do których zgłasza się jedna firma albo nawet takie, gdzie nie zgłasza się nikt. Sytuacja zmusza nas zatem do korekty naszych planów, które w zasadniczej mierze pozostają niezmienne, ponieważ celem głównym jest posiadanie nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni komfortowej dla użytkowników sieci dworców kolejowych.

Warto tu podkreślić bardzo żmudną i ciężką pracę ekspertów z pionu inwestycji PKP S.A. PID to nie Dekalog. Zmiany są nieuniknione. Jednocześnie trudno nie kryć satysfakcji przy kolejnych inwestycjach oddawanych do użytku podróżnych w całym kraju.

Wojna w Ukrainie pokazała to, o czym mówiłem od kilku lat, że kolej to kluczowy element infrastruktury krytycznej państwa. Transport lądowy uchodźców wojennych, pomocy humanitarnej, ale też wojska i uzbrojenia na masową skalę może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem kolei. Dlatego warto w nią inwestować i popularyzować jako najbardziej ekologiczny, bezpieczny i przyjazny społeczeństwu rodzaj transportu. Trwające od kilku lat inwestycje liniowe, taborowe, budowa infrastruktury punktowej – dworców kolejowych i terminali przeładunkowych – oraz cyfryzacja kolei mają sprawiać, że kolej będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu w Polsce. Kolej to nie tylko biznes, lecz także istotny element polityki państwa. Jak się okazuje w trudnych momentach, nierzadko krytyczny element, dlatego podejmowane przez nas działania muszą być analizowane wieloaspektowo.

Dodaj komentarz