Inwestycje Pasażer

Rusza przetarg na dokumentację projektową i roboty budowlane “bajpasa kartuskiego”

Ruszają prace na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych tzw. bajpasa kartuskiego. Potencjalni wykonawcy, którzy chcieliby wziąć udział w przetargu, dokumenty mogą składać do 4 sierpnia. Zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać wszystkie prace pozwalające na użytkowanie nowej linii kolejowej i uruchomienie na niej ruchu pasażerskiego do 9 września 2022 r.

Fot. pkm-sa.pl

Inwestycja ma być kolejową trasą objazdową z Gdańska do Kartuz, w dawnym śladzie linii kolejowych nr 234 i 229. Bajpas kartuski powstaje w związku z elektryfikacją i budową drugiego toru na linii nr 201, na odcinku GdyniaKościerzynaBydgoszcz. Z uwagi na prace PKP PLK, ruch na trasie do Kartuz i w kierunku Kościerzyny może zostać całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Mając na względzie komfort podróży pasażerów i niwelację utrudnień kolejowych, zdecydowano reaktywować dawną linię kolejową Gdańsk – Stara PiłaKartuzy. Będzie ona tymczasowym objazdem dla modernizowanej linii nr 201.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk). I właśnie tego odcinka dotyczy ogłoszony przez PKM SA przetarg. W poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., spółka wysłała ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym dzisiaj (1.07.2020 r.) informacja o przetargu PKM została oficjalnie opublikowana.

Potencjalni wykonawcy mają obecnie czas do 4 sierpnia 2020 r. na przygotowanie i złożenie swoich ofert.

Zamówienie obejmuje m.in.:

  • przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych,
  • uzyskanie pozwoleń na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • realizację wszystkich robót budowlanych.

Na przygotowanie projektów i zdobycie niezbędnych pozwoleń wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Natomiast na realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń i dopuszczeń przewidziano 24 miesiące – z zastrzeżeniem, że uzyskanie przejezdności linii kolejowej nr 234 (rozumiane jako zakończenie wszelkich robót niezbędnych do wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinku objętym zamówieniem) powinno nastąpić do 9 września 2022 roku. W ocenie złożonych ofert o wyborze potencjalnego Wykonawcy decydować będą dwa kryteria: cena (95%) i doświadczenie wykonawcy (5%).

Zakres prac do wykonania po stronie PKM obejmuje włączenie linii kolejowej nr 234 (tzw. „bajpas kartuski”) w linię 248 (PKM) na wysokości obwodnicy trójmiejskiej, przed przystankiem PKM Gdańsk Kiełpinek (jadąc w kierunku Gdańska Wrzeszcza) oraz rewitalizację samej linii 234 na odcinku prawie 1,5 km (do okolic na wysokości ulic Osiedlowa – Dojazdowa).

Dodaj komentarz