Inwestycje Pasażer

Rusza przetarg na dokumentację projektową i roboty budowlane “bajpasa kartuskiego”

Ruszają prace na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych tzw. bajpasa kartuskiego. Potencjalni wykonawcy, którzy chcieliby wziąć udział w przetargu, dokumenty mogą składać do 4 sierpnia. Zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać wszystkie prace pozwalające na użytkowanie nowej linii kolejowej i uruchomienie na niej ruchu pasażerskiego do 9 września 2022 r.

Fot. pkm-sa.pl

Inwestycja ma być kolejową trasą objazdową z Gdańska do Kartuz, w dawnym śladzie linii kolejowych nr 234 i 229. Bajpas kartuski powstaje w związku z elektryfikacją i budową drugiego toru na linii nr 201, na odcinku Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Z uwagi na prace PKP PLK, ruch na trasie do Kartuz i w kierunku Kościerzyny może zostać całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Mając na względzie komfort podróży pasażerów i niwelację utrudnień kolejowych, zdecydowano reaktywować dawną linię kolejową Gdańsk – Stara Piła – Kartuzy. Będzie ona tymczasowym objazdem dla modernizowanej linii nr 201.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk). I właśnie tego odcinka dotyczy ogłoszony przez PKM SA przetarg. W poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., spółka wysłała ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym dzisiaj (1.07.2020 r.) informacja o przetargu PKM została oficjalnie opublikowana.

Potencjalni wykonawcy mają obecnie czas do 4 sierpnia 2020 r. na przygotowanie i złożenie swoich ofert.

Zamówienie obejmuje m.in.:

  • przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych,
  • uzyskanie pozwoleń na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • realizację wszystkich robót budowlanych.

Na przygotowanie projektów i zdobycie niezbędnych pozwoleń wybrany wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Natomiast na realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń i dopuszczeń przewidziano 24 miesiące – z zastrzeżeniem, że uzyskanie przejezdności linii kolejowej nr 234 (rozumiane jako zakończenie wszelkich robót niezbędnych do wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinku objętym zamówieniem) powinno nastąpić do 9 września 2022 roku. W ocenie złożonych ofert o wyborze potencjalnego Wykonawcy decydować będą dwa kryteria: cena (95%) i doświadczenie wykonawcy (5%).

Zakres prac do wykonania po stronie PKM obejmuje włączenie linii kolejowej nr 234 (tzw. „bajpas kartuski”) w linię 248 (PKM) na wysokości obwodnicy trójmiejskiej, przed przystankiem PKM Gdańsk Kiełpinek (jadąc w kierunku Gdańska Wrzeszcza) oraz rewitalizację samej linii 234 na odcinku prawie 1,5 km (do okolic na wysokości ulic Osiedlowa – Dojazdowa).

W ramach inwestycji powstanie cała niezbędna infrastruktura w śladzie istniejącego, przedwojennego nasypu, który – podobnie jak to było wcześniej na linii PKM budowanej w latach 2013-2015 – zostanie rozebrany, a następnie odbudowany i wzmocniony zgodnie z obowiązującymi obecnie normami oraz niezbędnymi do funkcjonowania współczesnej linii kolejowej instalacjami podziemnymi (m.in. sieci elektrycznych, teletechnicznych, SRK, itd. + usunięcie kolizji z istniejącymi lub projektowanymi w tym miejscu innymi sieciami). Projekt obejmuje także budowę lub przebudowę dwóch przepustów pod torami na potoku Bystrzec, przejścia pod torami łączącego osiedle Karczemki z terenami rekreacyjnymi przy zbiorniku Kiełpinek oraz wiaduktu drogowego łączącego ulice Osiedlową i Dojazdową.

– Warto podkreślić, że już kilka lat temu podczas projektowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przewidzieliśmy możliwość reaktywacji linii 234 w przyszłości i naszą linię wybudowaliśmy w sposób minimalizujący obecnie prace niezbędne do połączenia obu linii kolejowych – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Dlatego m.in. od razu na wysokości Kiełpinka zastosowany został inny typ rozjazdów pozwalający na jazdę z prędkością 100 km/h w kierunku bajpasu, a semafory wjazdowe na przystanek Kiełpinek od strony lotniska zostały odsunięte. Również projekt elektryfikacji linii PKM w okolicy Kiełpinka został przygotowany w sposób ułatwiający realizację „bajpasu kartuskiego”, a oba zadania są ze sobą ściśle skoordynowane. To wszystko przekłada się nie tylko na konkretne oszczędności finansowe, ale również znacznie krótsze zamknięcia poszczególnych torów podczas realizacji inwestycji, co ma duże znaczenie z punktu widzenia pasażerów korzystających na co dzień z linii PKM – dodaje prezes PKM SA.

 

Źródło: PKM S.A.

Reklama