Wywiady

S. Jankowski: Mamy na uwadze wygodę i bezpieczeństwo pasażerów

O odnoszącej sukcesy na rynku firmie Pixel oraz współpracy z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei rozmawiamy z wiceprezesem bydgoskiej spółki Sławomirem Jankowskim.

Firma Pixel odebrała nagrodę na Gali Liderów Polskiego Biznesu. Proszę przybliżyć za co Spółka została wyróżniona?

Nasza Firma została nominowana do tytułu Lidera Polskiego Biznesu za „wysoką rentowność, imponującą dynamikę przychodów, a także za ekoinnowacyjność w najlepszym stylu”. Pixel Sp. z o.o. w 2019 roku obchodził 25 lat działalności na rynku. W tym czasie bywały okresy szybkiego rozwoju (wyrażonego chociażby w przychodach), jak i zdecydowanego spowolnienia. Bez względu na zewnętrzną sytuację zawsze próbowaliśmy się rozwijać i wkraczać w nowe technologie, realizować nowe projekty, projektować nowe urządzenia i całe systemy. Zawsze mieliśmy na uwadze przede wszystkim wygodę i bezpieczeństwo pasażerów, a także przewoźników, czyli firmom im to zapewniającym. Zaczynając od produkcji zegarków autobusowych, rozwinęliśmy informację pasażerską o tablice elektromagnetyczne (na początku siedmiosegmentowe wyświetlacze), później diodowe. Informacją na tablicach zarządzały sterowniki lokalizowane w kabinie prowadzących pojazdy. Treść na tablicach powstawała w oprogramowaniu naszej produkcji, na serwerach usytuowanych na zajezdniach autobusowych. Kolejnym krokiem było dołączenie do oferty obsługi kasowników biletów papierowych, później monitoringu przestrzeni pasażerskiej, zliczanie pasażerów, rejestracja parametrów technicznych, czy ostatnio sprzedaż produkowanych w naszej firmie automatów biletowych. Samodzielnie tworzymy oprogramowanie, projektujemy elektronikę, mechanikę, składamy, uruchamiamy, testujemy, przeprowadzamy badania elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne i klimatyczne. Z roku na rok rozwijamy kolejne obszary działalności i zdecydowaną większość osiągniętych zysków reinwestujemy w badania i dalszy rozwój firmy. Takie podejście zaowocowało zauważalnymi nawet z pewnej perspektywy sukcesami firmy. Nagroda Lidera Polskiego Biznesu dla firmy PIXEL Sp. z o.o. jest ukoronowaniem wielu lat prowadzonej przez nas innowacyjnej działalności na rynku komunikacji.

Nagrodzono Was także za ekoinnowacyjność. W czym się przejawia takie podejście w przypadku firmy Pixel?

Od wielu lat pracujemy nad różnymi formami informacji pasażerskiej, której prezentacja pobierałaby stosunkowo niedużo mocy. Rezultatem prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie są samowystarczalne energetycznie tablice przystankowe zbudowane z elementów elektromagnetycznych i prace nad nowymi technologiami charakteryzującymi się znikomym zapotrzebowaniem na energię – na przykład e-papierem. Posiadamy już rozwiązania umożliwiające wyświetlanie rozkładów jazdy w terenie (na przykład na przystanku) bez konieczności doprowadzania do niego energii elektrycznej. Oprócz tego prowadzimy prace mające na celu zminimalizowanie zużycia mocy przez standardowe urządzenia dostarczane na rynek przez firmę PIXEL. Systematyczna praca nad energooszczędnymi rozwiązaniami stawia nas w szeregu firm uważanych za ekoinnowacyjne. To wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie do kontynuacji prowadzonych w tym obszarze prac.

W jednym z wywiadów powiedział Pan, że „(…)mniej więcej wiemy dokąd chcemy iść, ale tak na prawdę mamy z kim tą drogę przemierzyć (…). Dokąd zatem zmierza Pixel w najbliższym czasie?

Sukces firmy jest zawsze sukcesem pracujących na jej rzecz ludzi. To pracownicy generują nowe pomysły, realizują projekty, wdrażają niewykorzystywane dotychczas w firmie technologie. Realizacja każdego nowego projektu wymaga zaangażowania osób wiedzących co należy osiągnąć, wystarczającej bazy laboratoryjnej środków wytwórczych i finansowych. Staramy się te wszystkie elementy zgrać w czasie i w miarę możliwości podejmować i realizować kolejne wyzwania. Obecnie położyliśmy duży nacisk na zwiększenie naszych mocy produkcyjnych w zakresie montażu elektroniki. Poprzez zakup drugiej linii montażowej firmy Yamaha chcemy pod pixelową marką 3P-EMS przyjmować zlecenia montażu obwodów drukowanych zarówno z naszego jak i z powierzonego od klientów materiału. W minionym roku realizowaliśmy tego typu zlecenia na znacznie mniejszą niż obecnie planujemy skalę.

Czytaj dalej >