Aktualności Inwestycje

Sprawniejsza komunikacja z Torunia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują perony i przejścia podziemne na stacjach Toruń Miasto Toruń Wschodni.

PKP PLK oraz PKP S.A. i Miasto Toruń podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II”. Projekt wykona Transprojekt Gdański sp. z o.o. Dokumentacja ta jest krokiem ku realizacji inwestycji, która ułatwi komunikację, zwiększy dostępność do kolei w Toruniu i regionie.
Podpisana umowa w ramach BiT City II pozwoli na modernizacje dwóch dworców: Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Ze względu na bliskość toruńskiej starówki prace mają być prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Dworcowe budynki będą zmodernizowane tak, aby spełniały wysokie standardy obsługi podróżnych. Planuje się eliminacje barier architektonicznych i zastosowanie nowych rozwiązań, które będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkowników o ograniczonej możliwości poruszania się: osób starszych, podróżnych z niepełnosprawnościami, pasażerów z dziećmi lub osób z dużymi bagażami. W budynkach zainstalowany zostanie system informacji pasażerskiej: głosowej i wizualnej (wyświetlacze).

Oddanie dworców do użytku pasażerów planowane jest 
na połowę 2022 r.

 

Na dworcu Toruń Wschodni prace obejmą modernizację budynku oraz przebudowę i zagospodarowanie terenu przydworcowego. Odnowiony zostanie również budynek administracyjny znajdujący się obok dworca. Natomiast na parterze dworca znajdą się:

  • hol główny poczekalni
  • kasy biletowe
  • toalety
  • pomieszczenia usługowe (kiosk, gastronomia)

Jeśli chodzi o pierwsze piętro, to zostanie ono wykorzystane na potrzeby obsługi dworca oraz na cele techniczne.

Obie stacje zostaną wyposażone w nowoczesny i czytelny system informacji pasażerskiej.

 

W przypadku stacji Toruń Miasto planuje się modernizacje całego kompleksu budynków PKP: budynku dworca, apteki oraz starych toalet. Na parterze dworca będą kasy, poczekalnia, toalety i przestrzeń dla najemców komercyjnych. Natomiast ze względu na lokalizację planuje się urządzenie hostelu na pierwszym piętrze.

PKP PLK mają także w planach modernizację peronów na obu stacjach. Istniejące na stacji Toruń Wschodni trzy perony będą wydłużone i wyższe, co ułatwi korzystanie z pociągów. W planach jest również budowa peronu czwartego. Projekt obejmuje też remont wiat. W drugim przypadku planowana jest modernizacja peronu. Dokumentacja uwzględnia także przedłużenie przejścia podziemnego do ul. Sowińskiego.

Ponadto pomiędzy obiema stacjami, pod Placem Pokoju Toruńskiego, powstanie drugi tor o długości 400 m. Pozwoli to na likwidację tak zwanego „wąskiego gardła” a tym samym zwiększenie przepustowości linii. W planach jest modernizacja 6 km torów oraz sieci trakcyjnej. Dokumentacja ma uwzględnić szybszy przejazd pociągów od 60 do 120 km/h, w miejscu obecnych 40-100 km/h. Nad Wisłą zaplanowano remont mostu kolejowego z 1873 r. oraz mostu nad Strugą Toruńską.

MD

Dodaj komentarz