Inwestycje Wydarzenia

Studium wykonalności dla rozbudowy linii kolejowych na Śląsku podpisane

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy linii kolejowych dla aglomeracji katowickiej i odcinka Katowice – Mysłowice. Koszt opracowania studium wykonalności to 8 mln zł.

Fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK

W ramach studium przeanalizowana zostanie opcja budowy dodatkowych torów na trasie z Katowic do Mysłowic. PKP PLK chcą oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie większej ilości połączeń pasażerskich. Sprawniejszy będzie także transport towarów m.in. w kierunku Krakowa.

– Realizacja projektów z Krajowego Programu Kolejowego zwiększa dostęp do kolei i jej rolę w obsłudze aglomeracji. Przygotowywane są też kolejne inwestycje, m.in. rozwój połączeń w województwie śląskim i usprawnienie transportu towarów. Potwierdza to podpisana dziś przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowa na studium wykonalności. Konsekwentnie budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Do inwestycji odniósł się także wicewojewoda śląski.

– Ta inwestycja będzie miała niebagatelne znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego i ekonomicznego województwa śląskiego. Oczywiście jej realizacja będzie miała wpływ także na podniesienie komfortu pasażerów. Liczę, że szybko uda się ją zrealizować – podkreśla Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski.

 

O rozwoju województwa śląskiego mówił prezes zarządu PKP PLK.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycje i przygotowują równocześnie kolejne projekty. W województwie śląskim dostrzegamy potrzeby rozwoju i usprawnienia kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych. Podpisana umowa na studium wykonalności pozwoli efektywnie zaplanować kolejne projekty z korzyścią dla mieszkańców oraz gospodarki i środowiska – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Czytaj dalej >