Inwestycje Wydarzenia

Studium wykonalności dla rozbudowy linii kolejowych na Śląsku podpisane

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy linii kolejowych dla aglomeracji katowickiej i odcinka Katowice – Mysłowice. Koszt opracowania studium wykonalności to 8 mln zł.

Fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK

W ramach studium przeanalizowana zostanie opcja budowy dodatkowych torów na trasie z Katowic do Mysłowic. PKP PLK chcą oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie większej ilości połączeń pasażerskich. Sprawniejszy będzie także transport towarów m.in. w kierunku Krakowa.

– Realizacja projektów z Krajowego Programu Kolejowego zwiększa dostęp do kolei i jej rolę w obsłudze aglomeracji. Przygotowywane są też kolejne inwestycje, m.in. rozwój połączeń w województwie śląskim i usprawnienie transportu towarów. Potwierdza to podpisana dziś przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowa na studium wykonalności. Konsekwentnie budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.