Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Szybsza podróż z Chojnic do Kościerzyny [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują prace na Kaszubach. Prace wycenione na 25 mln zł mają skrócić podróż z Chojnic do Kościerzyny do około godziny, a prędkość jazdy ma dochodzić do 120 km/h. Podniesiony zostanie także poziom bezpieczeństwa na linii, dzięki nowym urządzeniom i przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych. 

Fot. Andrzej Urbanowicz / PKP PLK

W poprzednich latach wykonano już prace, które pozwoliły na skrócenie czasu podróży pomiędzy tymi miastami o około 10 minut. Teraz po zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku ChojniceBrusy podróż skróci się o kolejne kilka minut.

Stan prowadzonych robót prezentuje się następująco – wykonawca wymienił już podkłady i szyny na odcinkach Chojnice – Powałki oraz Raduń – Lipusz. To wykonane prace na 18 z 20 kilometrów linii ujętej w zadaniu. Położenie toru zostanie wyregulowane, uzupełniony będzie tłuczeń. W sprawnym wykonywaniu robót pomagają specjalistyczne maszyny – podbijarka torowa, profilarka tłucznia i wagony samowyładowcze do transportu tłucznia. Łącznie wymienionych zostanie ponad 23 tys. podkładów i 10 tys. metrów szyn.

Spore zmiany czekają kierowców, poza poziomem bezpieczeństwa podniesiony zostanie także komfort jazdy – będzie nowa nawierzchnia na pięciu przejazdach kolejowo-drogowych. Kierowcy już sprawniej przejeżdżają przez tory drogą Dziemiany – Zarośle. Kończą się prace na przejeździe w ciągu ul. Kaszubskiej w Dziemianach. Wyremontowane zostaną także skrzyżowania dróg z torami na ul. Tartacznej w Dziemianach oraz na drogach Raduń – Kolano i Dziemiany – Piechowice.

Zakres robót wymagał wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej między Chojnicami a Kościerzyną, która będzie obowiązywać do soboty, 12 czerwca. Wartość prac to 20,3 mln zł. Wykonawcą jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.

Zadanie jest kontynuacją prac wykonanych na linii w latach 2015-2020. Za prawie 54 mln zł ze środków budżetowych PLK wymieniły szyny i podkłady na ponad 30-kilometrowym odcinku. Przebudowano jezdnie na 55 przejazdach kolejowo-drogowych, m. in. w Żabnie koło Chojnic, Lubni i Brusach. Wyremontowano dwa wiadukty kolejowe w Chojnicach i Lipuszu, co przełożyło się na poprawę poziomu bezpieczeństwa pociągów.

Na odcinku ChojniceBrusy montowane są nowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, które pozwolą zwiększyć prędkość pociągów. Gotowa jest infrastruktura kablowa. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów zwiększy się dzięki budowie sygnalizacji świetlnej na trzech przejazdach kolejowo-drogowych: na drodze Klawkowo – Krojanty, przy parkingu leśnym za przystankiem Męcikał oraz obok przystanku Żabno koło Chojnic. Rozpoczęła się budowa urządzeń przejazdowych. Prace zaplanowano do końca roku. Wartość robót to 4,5 mln zł. Wykonawcą są Zakłady Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. w Gdyni.

Dodaj komentarz