Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Trójmorze na Nowym Jedwabnym Szlaku. Potencjał, którego nie można zmarnować

Priorytetem państw członkowskich inicjatywy Trójmorza jest spójna i zintegrowana infrastruktura w regionie, który stanowi prawie jedną trzecią powierzchni Unii Europejskiej i ponad 100-milionowe skupisko konsumentów. Pozwoli to wyrównać gospodarcze nierówności wspólnego europejskiego rynku oraz zwiększyć rolę Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowym handlu na korytarzach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Inicjatywa zakłada bardzo ambitne cele. Według Komisji Europejskiej, do najistotniejszych założeń należy zwiększenie łączności w regionie w zakresie energii, infrastruktury i komunikacji cyfrowej, stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz ułatwienie osiągnięcia rzeczywistej konwergencji między państwami członkowskimi UE. Autorzy raportu “Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza potencjału, bariery i szanse” z Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (PITD) twierdzą, że inicjatywa Trójmorza ma szansę na połączenie rozwiniętego regionu Europy Zachodniej i obszaru rynków wschodzących, leżących na peryferiach ekonomicznego centrum UE.