Inwestycje Wydarzenia

Wiadukt kolejowy w Sokółce oddany do ruchu

Kierowcy i piesi korzystać już mogą z nowego wiaduktu nad torami w Sokółce. Obiekt zwiększy bezpieczeństwo na kolei i ułatwi komunikację w mieście i regionie. Inwestycja za 50 mln zł powstała we współpracy PKP PLK z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i gminą Sokółka.

Fot. T. Lotowski / PKP PLK

Wiadukt powstał nad linią kolejową z Białegostoku przez Sokółkę do granicy z Białorusią (nr 6). Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie znacznie usprawniło komunikację w mieście.

– Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Sokółce to inwestycja, która wpisuje się w działania Ministra Infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Dzięki współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarządu Województwa Podlaskiego i władz samorządowych gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, kierowcy, rowerzyści i piesi mogą korzystać z bezpieczniejszej komunikacji nad linią kolejową – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także prezes Zarządu PKP PLK.

– Zgodnie z zapowiedziami oddajemy do użytku wiadukt w Sokółce. W całym kraju dzięki współpracy z samorządami i wykorzystaniu środków unijnych, budujemy bezkolizyjne skrzyżowania. Efektem realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego jest m.in. zwiększanie sprawności i bezpieczeństwa na styku przewozów kolejowych i transportu drogowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

O współpracy przy powstaniu obiektu mówił marszałek województwa podlaskiego.

– Cieszę się, że ta niezwykle ważna inwestycja została zrealizowana. Szczególnie z tego względu, że oddajemy ją do użytku mieszkańców rok wcześniej niż zakładaliśmy. To pokazuje, że dobra współpraca spółki Skarbu Państwa, samorządu województwa i lokalnych samorządów daje efekty – podkreśla Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt, a mieszkańcom Sokółki gratuluję, życząc szerokiej drogi – dodaje.

 

Nowy wiadukt drogowy ma 142 metry długości oraz ponad 16 metrów szerokości. Kierowcy wygodnie przejeżdżają nad torami w miejscu dotychczasowego przejazdu drogowo-kolejowego. Również piesi i rowerzyści zyskali znaczne ułatwienie w komunikacji, gdyż są chodniki i ścieżka rowerowa. Wiadukt wyposażono również w windę, co ułatwia dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Sprawna wspólna inwestycja komunikacyjna

Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu w Sokółce to efekt współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Województwa Podlaskiego i Gminy Sokółka. PLK odpowiedzialne były za budowę wiaduktu, likwidację przejazdu kolejowo-drogowego oraz przebudowę linii kablowych energetycznych i teletechnicznych. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i władze miasta do końca roku zakończą prace przy budowie dróg dojazdowych do wiaduktu.

Inwestycja w Sokółce realizowana jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” współfinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budżet budowy wiaduktu to 50 mln zł, z czego udział PLK to prawie 11 mln zł.

Budowa wiaduktu w Sokółce wpisuje się w działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. Takie inwestycje realizowane są ze środków budżetowych, projektów unijnych, samodzielnie lub przy współpracy z samorządami.

Subscribe to our newsletter!

Dodaj komentarz