Inwestycje Wydarzenia

Wiadukt kolejowy w Sokółce oddany do ruchu

Kierowcy i piesi korzystać już mogą z nowego wiaduktu nad torami w Sokółce. Obiekt zwiększy bezpieczeństwo na kolei i ułatwi komunikację w mieście i regionie. Inwestycja za 50 mln zł powstała we współpracy PKP PLK z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i gminą Sokółka.

Fot. T. Lotowski / PKP PLK

Wiadukt powstał nad linią kolejową z Białegostoku przez Sokółkę do granicy z Białorusią (nr 6). Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie znacznie usprawniło komunikację w mieście.

– Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Sokółce to Inwestycja, która wpisuje się w działania Ministra Infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Dzięki współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarządu Województwa Podlaskiego i władz samorządowych gminy miejsko-wiejskiej Sokółka, Kierowcy, rowerzyści i piesi mogą korzystać z bezpieczniejszej komunikacji nad linią kolejową – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także prezes Zarządu PKP PLK.

– Zgodnie z zapowiedziami oddajemy do użytku Wiadukt w Sokółce. W całym kraju dzięki współpracy z samorządami i wykorzystaniu środków unijnych, budujemy bezkolizyjne skrzyżowania. Efektem realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego jest m.in. zwiększanie sprawności i bezpieczeństwa na styku przewozów kolejowych i transportu drogowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.