Raport z Polski Wydarzenia

Zakaz fotografowania. Prezydent podpisał zmiany w ustawie

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za działalność wywiadowczą przeciwko Polsce. W dokumentach jest m.in. wprowadzenie zakazu fotografowania obiektów istotnych dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Wśród tych jest infrastruktura kolejowa.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za działalność wywiadowczą przeciwko Polsce.
W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za działalność wywiadowczą przeciwko Polsce.

Drogi, mosty, obiekty państwowe, a także infrastruktura kolejowa wliczają się do elementów istotnych dla obronności kraju. W związku z ostatnimi incydentami związanymi z umieszczeniem kamer na szlaku kolejowym na Podkarpaciu, podjęto decyzję o wprowadzeniu zakazu fotografowania „obiektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa”.

Nadajniki GPS i kamery przy torach. Minister Kamiński potwierdza zatrzymanie rosyjskich szpiegów

Miłośnicy kolei, którzy wykonują zdjęcia taboru, dworców czy linii kolejowych mogą narazić się od teraz na poważne konsekwencje. Złamanie zakazu fotografowania traktowane będzie jako wykroczenie. Grozi za to kara grzywny, areszt i przepadek aparatu lub innego sprzętu, którym rejestrowany był obiekt/miejsce.

Według przepisów z ustawy z dn. 17 sierpnia br. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny:

„Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku:

1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”;

2) osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa w pkt 1” – brzmi początek art. 616 wspomnianej ustawy.

O oznaczeniu obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, znakiem zakazu fotografowania decyduje organ właściwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

Obiekty, których zakaz dotyczy, zostaną opatrzone znakiem z przekreślonym aparatem fotograficznym, jasno informującym o zakazie wykonywania zdjęć.

Jak czytamy w wykazie Ministerstwa Obrony Narodowej, wśród obiektów szczególnie chronionych znajdują się m.in.:

  • mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym,
  • porty morskie o znaczeniu obronnym,
  • obiekty infrastruktury łączności, w tym obiekty operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeznaczone do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa lub obronności państwa
  • obiekty Narodowego Banku Polskiego
  • budynki Banku Gospodarstwa Krajowego

Dodaj komentarz