Polregio

4-letnia umowa dla Polregio na Podlasiu

Przewozy objęte umową będą realizowane na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych i odcinkach linii kolejowych:

 • Linia kolejowa nr 6: Białystok – Szepietowo, Szepietowo – Białystok
 • Linia kolejowa nr 6: Białystok – Kuźnica Białostocka, Kuźnica Białostocka – Białystok
 • Linie kolejowe nr 6/40: Białystok – Suwałki, Suwałki – Białystok
 • Linie kolejowe nr 40/51: Suwałki – granica państwa – (Kowno), (Kowno) – granica państwa – Suwałki
 • Linia kolejowa nr 37: Białystok – Waliły (Zubki Białostockie), (Zubki Białostockie) Waliły – Białystok
 • Linia kolejowa nr 38: Białystok – granica województwa (Ełk), (Ełk) granica województwa – Białystok
 • Linia kolejowa nr 31: Siemianówka – Hajnówka – Czeremcha – granica województwa (Siedlce), (Siedlce) granica województwa – Czeremcha – Hajnówka – Siemianówka
 • Linia kolejowa nr 32: Białystok – Bielsk Podlaski – Czeremcha, Czeremcha – Bielsk Podlaski – Białystok
 • Linie kolejowe nr 32/52: Białystok – Bielsk Podlaski – Hajnówka, Hajnówka – Bielsk Podlaski – Białystok

W przypadku podjęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego decyzji o zwiększeniu sieci połączeń, przewozy będące przedmiotem umowy mogą zostać rozszerzone o wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na innych liniach komunikacyjnych (odcinkach linii), w tym w szczególności:

 • Linia kolejowa nr 43: Czeremcha – Wysokolitowsk, Wysokolitowsk – Czeremcha
 • Linie kolejowe nr 36/49: Łapy – Śniadowo – Łomża, Łomża – Śniadowo – Łapy

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jest czternastą wieloletnią umową zawartą przez POLREGIO w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z Województwem Dolnośląskim, Pomorskim, Wielkopolskim, Małopolskim, Łódzkim, Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim, Podkarpackim, Lubelskim, Lubuskim, Opolskim, Świętokrzyskim, a w 2019 roku – z Województwem Śląskim. W celu zapewnienia kontynuacji przewozów, samorządy powinny podpisać umowy PSC (ang. Public Service Contract) najpóźniej do 12 grudnia 2020 roku.